Sdělujeme všem žákům školy, že plánovaná distanční výuka od pondělí 5. 10. odpadá, vyučování bude v plném rozsahu realizováno prezenční formou tak, jako v dosavadním období za dodržení stanovených protiepidemických opatření. Totéž platí pro odborný výcvik na smluvních pracovištích.