STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB

Dny otevřených dveří

Vedení SŠGS zve srdečně všechny zájemce o studium i jejich rodiče na listopadové dny otevřených dveří, které proběhnou v těchto termínech:

středa 12.11.2014 (8:00 - 16:30 hodin)

soboty 22.11. a 29.11.2014 (8:00 - 13:00 hodin)

Získáte podrobný přehled vzdělávací nabídky školy, informace o přijímacím řízení a veškeré další nezbytné informace o škole, včetně prohlídky areálu školy a pracovišť odborného výcviku. Budete srdečně vítáni!

 

Skvělý úspěch mladých truhlářů

Vynikajícího výsledku dosáhli žáci 3. ročníku oboru truhlář Petr Gottstein a Miloš Třešňák, kteří pod vedením UOV Milana Jirky na 6. ročníku celostátního setkání učňovské mládeže Machři roku v západočeském Sokolově získali v náročné konkurenci 25 soutěžních týmů vynikající 2. místo, když absolutní vítězství jim uniklo jen o pověstný vlásek. 

Celému týmu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

 

Všeobecné informace

Budova Střední školy gastronomie a služeb se nachází na náměstí v Nové Pace cca 300 m od autobusové a železniční zastávky. Zde probíhá teoretická příprava všech oborů a odborný výcvik oboru krejčí a I. ročníku oboru kuchař-číšník. Odborný výcvik ostatních oborů je realizován na jednotlivých dílnách dle uvedeného přehledu. Učební obor kuchař-číšník má odborný výcvik ve II. a III. ročníku zajištěn na smluvních pracovištích - hotely, restaurace blízko bydliště žáků. Všechna pracoviště pro odborný výcvik jsou vesměs nově vybudována a vybavena moderní technologií.

Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování s celodenním stravováním v moderní budově Domova mládeže při SpgŠ Nová Paka. Pro dojíždějící žáky na požádání zajišťuje rovněž stravování. Ubytovací a stravovací kapacity umožňují uspokojit veškeré požadavky. Pro dopravu žáků z Jičína a okolí organizuje škola speciální autobus.

Aktivity školy

Škola pořádá pro žáky pravidelné odborné exkurze, návštěvy veletrhů a výstav, žáci se účastní odborných soutěží v jednotlivých oborech, výjimkou není ani spolupráce se zahraničními partnery. Škola je velmi aktivní v rámci mezinárodních projektů a od roku 2005 se zúčastnila již několika projektů Comenius  (např. Comenius 11/13, Comenius 09/11, Comenius 07/09 a Socrates Comenius 05/06 ) a projektů Leonardo – partnerství (např. Leonardo-Partnerství 09/11), v rámci kterých studenti mohou navštívit partnerské školy v zahraničí (např. Francie,Itálie, Polsko,Řecko a další). Také pro následující školní roky 2013/2014 a 2014/2015 se podařilo získat grant pro další projekt Leonardo-Partnerství, ve kterém bude naše škola spolupracovat s partnery z Polska, Slovenska, Chorvatska a českou školou z Třeště. Studenti se tedy opět budou moci seznámit s gastronomickými tradicemi a trendy v zahraničí.

 Škola zajišťuje i zahraniční praxe v gastronomických oborech, a tak se studenti seznamují s organizací práce v různých zahraničních hotelech a restauracích. Zahraničních praxí v Anglii se zúčastnilo již 37 studentů  (z maturitního oboru Hotelnictví a učebního oboru Kuchař-číšník) během posledních 3 let v rámci projektů Leonardo –mobility (Leonardo-Mobility 10/11, Anglie-Leonardo mobility 12/13). Také pro školní rok 2013/2014 se podařilo získat grant a dalších 20 studentů se zúčastní 14 denní praxe v Anglii – Londýně.

 

 Díky již dvouleté spolupráci s cestovní kanceláří se 20 studentů vystřídalo na zahraniční praxi v Itálii a Chorvatsku (Itálie - Chorvatsko), kde vykonávali gastronomické a pomocné delegátské práce.

V prvním ročníku se žáci zúčastňují lyžařského výcviku v rozsahu 1 týdne, III. ročníky absolvují sportovně turistický kurz pravidelně formou zahraničního pobytu v Chorvatsku. V programu přípravy jsou zařazeny odborné kurzy - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz malování na látky atd. Všechny kurzy jsou vedeny renomovanými odborníky.Vedle těchto akcí se žáci účastní řady dalších sportovních a kulturních aktivit. Pro zájemce škola nabízí rovněž organizační a technické zabezpečení autoškoly.

Obory vzdělání s výučním listem
 
Cukrář (ka)
 
 
Pekař (ka)
 
 
Kuchař - číšník
 
 
Krejčí
 
 
Truhlář
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
 
Podnikání
 
 
Podnikání - dálková forma
 
 
Hotelnictví
 
Kontaktujte nás
Masarykovo náměstí 2
Nová Paka 50901
tel.: +420 493 723 784
tel.: +420 493 723 464
UNIV2UNIV3Investice rozvoj10 lekcí technikyGastro TVNZZ

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA 2007 - 2013 (c)

, mapa webu, kontakt, pravidla přístupnosti, webhosting