GASTRO HRADEC 2015 - celkem 7 medailí

Jubilejní 20. ročník mezinárodní gastronomické soutěže GASTRO HRADEC 2015 přinesl 9. dubna další velký úspěch žákům SŠGS.

V soutěži Příprava sushi na čas získal Šimon Bílek zlatou medaili, Jiří Šramar a Jakub Žemlička si z Hradce odvezli medaile stříbrné. Poděkování patří i učiteli OV P. Hruškovi za přípravu soutěžících.

Tradičně atakují nejvyšší stupně mladí novopačtí cukráři v cukrářské artistice. Letošní ročník nebyl vyjímkou - absolutní vítězství v soutěži a zlatou medaili získala pod vedením učitelky OV J. Maškové žákyně Tereza Kalenská s exponátem Život v čase. Dvě stříbrné medaile pak získali svěřenci učitelky OV E. Nýdrlové - Tomáš Čermák za exponát Alenka v říši divů a Vendula Ducháčová za exponát Kupa roztomilosti.

Další medaili (tentokrát bronz) pak získaly cukrářské dílny v nové soutěži Cukrárna roku.

Potěšitelná je i skutečnost, že převážná část soutěžících patří k žákům prvních ročníků, takže lze právem očekávat jejich další odborný a umělecký růst.

Všem úspěšným reprezentantům i jejich učitelům gratulujeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Březnové úspěchy na soutěžích - 2 zlaté a 1 bronz

Měsíc březen přinesl další významné úspěchy žáků SŠGS na celostátních soutěžích. 19. března se zúčastnilo dvoučlenné družstvo truhlářů (Tomáš Staněk a Miroslav Vačkář) pod vedením vrchního učitele OV Miloše Zajíce celostátní soutěže odborných dovedností Třemošnice 2015. V náročné konkurenci si vedli skvěle - zvítězili nejen v celé soutěži družstev, ale M. Vačkář získal i skvělé 1. místo v kategorii jednotlivců.

26. března se konala v Prostějově celostátní soutěž mladých barmanů Amundsen Cup 2015. V silně obsazené soutěži (46 soutěžících) si velice dobře vedlo družstvo Nové Paky ve složení Nikola Zlatníková, Iva Brejšová a Jirka Šramar pod vedením učitele gastronomie p. Petra Kozáka. Vyborné třetí místo Nikoly Zlatníkové je další skvělý úspěch, kterého mladí gastronomové dosáhli.

Všem soutěžícím i vedoucím děkujeme a gratulujeme!

Všeobecné informace

Budova Střední školy gastronomie a služeb se nachází na náměstí v Nové Pace cca 300 m od autobusové a železniční zastávky. Zde probíhá teoretická příprava všech oborů a odborný výcvik oboru krejčí a I. ročníku oboru kuchař-číšník. Odborný výcvik ostatních oborů je realizován na jednotlivých dílnách dle uvedeného přehledu. Učební obor kuchař-číšník má odborný výcvik ve II. a III. ročníku zajištěn na smluvních pracovištích - hotely, restaurace blízko bydliště žáků. Všechna pracoviště pro odborný výcvik jsou vesměs nově vybudována a vybavena moderní technologií.

Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování s celodenním stravováním v moderní budově Domova mládeže při SOŠPg Nová Paka. Pro dojíždějící žáky na požádání zajišťuje rovněž stravování. Ubytovací a stravovací kapacity umožňují uspokojit veškeré požadavky. Pro dopravu žáků z Jičína a okolí organizuje škola speciální autobus.

Aktivity školy

Škola pořádá pro žáky pravidelné odborné exkurze, návštěvy veletrhů a výstav, žáci se účastní odborných soutěží v jednotlivých oborech včetně soutěží celosvětových, výjimkou není ani spolupráce se zahraničními partnery. Škola je velmi aktivní v rámci mezinárodních projektů a od roku 2005 se zúčastnila již několika projektů Comenius  (např. Comenius 11/13, Comenius 09/11, Comenius 07/09 a Socrates Comenius 05/06), projektů Leonardo – partnerství (např. Leonardo-Partnerství 09/11), v rámci kterých studenti mohli a mohou navštívit partnerské školy v zahraničí (např. Francie,Itálie, Polsko, Řecko a další). Také pro následující školní roky 2013/2014 a 2014/2015 se podařilo získat grant pro další projekty Leonardo-Partnerství, ve kterém bude naše škola spolupracovat s partnery z Polska, Slovenska, Chorvatska a českou školou z Třeště. Studenti se tedy opět budou moci seznámit s gastronomickými tradicemi a trendy v zahraničí.

Škola zajišťuje i zahraniční praxe v gastronomických oborech, a tak se studenti seznamují s organizací práce v různých zahraničních hotelech a restauracích. Zahraničních praxí v Anglii se zúčastnilo již 52 studentů  (z maturitního oboru Hotelnictví a učebního oboru Kuchař-číšník) během posledních 4 let v rámci projektů Leonardo –mobility (Leonardo-Mobility 10/11, Anglie-Leonardo mobility 12/13) a Erasmus Plus. Také pro školní rok 2014/2015 se podařilo získat grant a dalších 15 studentů se zúčastní 14 denní praxe v Anglii – Londýně.

 

Díky již tříleté spolupráci s cestovní kanceláří se více než 35 studentů vystřídalo na zahraniční praxi v Itálii a Chorvatsku (Itálie - Chorvatsko), kde vykonávali gastronomické a pomocné delegátské práce.

V prvním ročníku se žáci zúčastňují lyžařského výcviku v rozsahu 1 týdne, III. ročníky absolvují sportovně turistický kurz pravidelně formou zahraničního pobytu v Chorvatsku. V programu přípravy jsou zařazeny odborné kurzy - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz baristický, kurz péče o víno, kurz malování na látky atd. Všechny kurzy jsou vedeny renomovanými odborníky.Vedle těchto akcí se žáci účastní řady dalších sportovních a kulturních aktivit. Pro zájemce škola nabízí rovněž organizační a technické zabezpečení autoškoly.

Obory vzdělání s výučním listem
 
Cukrář (ka)
 
 
Pekař (ka)
 
 
Kuchař - číšník
 
 
Krejčí
 
 
Truhlář
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
 
Podnikání
 
 
Podnikání - dálková forma
 
 
Hotelnictví
 
Kontaktujte nás
Masarykovo náměstí 2
Nová Paka 50901
tel.: +420 493 723 784
tel.: +420 493 723 464
UNIV2UNIV3Investice rozvoj10 lekcí technikyGastro TVNZZ

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA 2007 - 2015 (c)

, mapa webu, kontakt, pravidla přístupnosti, webhosting