26. 1. 2020 | Naši hoteláci opět bodují v angličtině

Naši hoteláci opět bodují v angličtině

Studenti oboru Hotelnictví, Slávka Rejlová a Jan Kožešník, se ve dnech 22.-23. 3. zúčastnili prestižní Celostátní konverzační soutěže hotelových škol v Poděbradech. Cílem tohoto jazykového klání bylo prokázat nejen konverzační schopnosti soutěžících, ale také rozsah odborné slovní zásoby z oblasti hotelnictví, turismu a gastronomie. V silné konkurenci 44 studentů ze 13 hotelových škol porota rozhodla o vítězství Jana Kožešníka ve vyšší kategorii. Honza si tak vysoutěžil zájezd do Velké Británie. Slávka Rejlová se ve své kategorii umístila na krásném 4. místě.  Oběma studentům gratulujeme.

Úspěch našich truhlářů na soutěži v Třemošnici

Ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2018 proběhla soutěž v odborných dovednostech studentů oboru Truhlář na SOŠ a SOU Třemošnice. Žáci druhého ročníku naší školy, Jakub Dendis a Lukáš Stránský, splnili soutěžní úkol (výroba stolečku dle zadaného výkresu) na jedničku. Svou dovedností přesvědčili porotu, která hodnotila provedení konstrukčních spojů, rozměrovou přesnost, preciznost provedení a celkový vzhled a obsadili v kategorii družstev první místo, v jednotlivcích Jakub Dendis zvítězil a Lukáš Stránský byl čtvrtý. Oběma soutěžícím blahopřejeme.

Novopacké cukrářky v Lucembursku bodovaly nejen se secesními šperky

Čtyři výrobky, čtyři medaile. Mimořádné úspěšné byly žákyně i jejich učitelky ze Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka na Světovém poháru kuchařů a cukrářů v Lucembursku.

Zdroj:https://hradec.idnes.cz/cukrarky-z-nove-paky-privezly-ctyri-medaile-fme-/hradec-zpravy.aspx?c=A141129_2120252_hradec-zpravy_kvi

Úspěch odborného školství Královéhradeckého kraje

V pondělí 24. 11. 2014 na Světovém poháru kuchařů a cukrářů v Lucembursku dosáhla Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka mimořádného úspěchu, když se čtyřmi přihlášenými soutěžními exponáty získala čtyři medaile.

Dvě zlaté medaile získaly učitelka odborného výcviku Jitka Mašková s exponátem „Secesní krása žen“ a Eliška Nýdrlová s exponátem „Síla generace.“  Žákyně Markéta Šustová s exponátem „Myslivcův svět“ a žákyně Adriana Velíková a Karolína Medková (exponát „Secesní šperky“) získaly shodně bronzové medaile. 

Příprava jednotlivých exponátů, na jejichž vytvoření byly použity především cukrová modelovací hmota, čokoládová hmota, potravinářské barvy a některé další suroviny, trvala jejich autorkám několik měsíců.

Tento mimořádný úspěch školy potvrzuje kvalitu práce školních cukrářských dílen a především pak zodpovědný a profesionální přístup učitelek odborného výcviku. Jsme potěšeni, že se nám podařil obhájit a rozšířit náš úspěch z předchozích světových pohárů a olympiád (3 zlaté medaile ze světových olympiád – r. 2008, 2012 a stříbro a bronz ze světového poháru 2010. Celkově se nyní SŠGS Nová Paka pyšní celkem 9 medailemi ze světových gastronomických soutěží.

Vynikající výsledek vnímáme nejen jako další úspěch školy, ale především jako výbornou reprezentaci středního odborného školství Královéhradeckého kraje. 

Jičínský deník - 27.11.2014 Cukráři na světovém poháru excelovali

Reportáž TV Barrandov - 7.12.2014 čas 14:45 min 

 

 

Dvojnásobná olympijská vítězka je ze SŠGS

Naprosto mimořádný úspěch zaznamenala SŠGS Nová Paka v pondělí 8.10.2012 na Světové olympiádě kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012. Studentka Eliška Nýdrlová zde získala ve velmi silně obsazené kategorii D2 (cukrářský umělecký výrobek) hned 2 zlaté olympijské medaile. Oceněnými exponáty se staly sladké kompozice (základními surovinami jsou modelovací hmota a čokoláda) "Život na Nilu" a "Walt Disney - okouzlil generace dětí i dospělých." Připomeňme, že dvě zlaté olympijské medaile v jediné soutěži se podařilo získat pouze Elišce. Za cenným úspěchem stojí i odborné vedení vrchní učitelky odborného výcviku paní J. Havlové, která Elišku na soutěž připravovala.

Vítězce blahopřejeme k mimořádnému úspěchu a novopackou veřejnost zveme na Vánoční trhy (12. - 14.12.), kde budou oba skvosty vystaveny!

FOTOGALERIE

Článek deník Blesk.cz 12.10.2012

Zlatá medaile na olympiádě IKA Erfurt

Nepřekvapivým překvapením pro české barvy byla komorněji obsazena skupina D2, v níž (snad se nemýlím) po prvé v životě startující na zahraniční soutěži Jana Dostálová, a pokud se opět nemýlím, tak vůbec na své druhé větší soutěži vůbec (!), získala parádní zlato. Jednalo se sice o již předvedený soutěžní model jehož prostřednictvím Jana obdržela na letošním Gastrohradci cenu Milana Burdy, jenž doznal pro Erfurt olympijskou modifikaci, ale natolik vizážově poutající a rukodělně zpracovanou, že sudí vynesli zlatý rozsudek.

Video - https://www.ssgs.cz/videogalerie/

více informací na https://gastronews.cz

 

Úspěch na Salimě Brno

Skvělého úspěchu dosáhli žáci školy na Mezinárodním potravinářském veletrhu Salima Brno. Soutěžní družstvo pekařů ve složení J. Michek, T. Hlaváček a J. Kučera vzorně reprezentovalo školu v dvoudenní soutěži odborných dovedností oboru pekař. V celostátní soutěži o nejatraktivnější výrobek získala J. Kolenská v oboru cukrář 3. místo a P. Kovářová v soutěži pekařů vynikající 1. místo. Všem úspěšným reprezentantům upřímně blahopřejeme!

 

Stříbro a bronz v Lucembursku

Vynikajícího úspěchu dosáhla 25.11.2010 SŠGS Nová Paka v rámci světové soutěže Culinary World Cup Luxembourg 2010. Na tomto prestižním klání kuchařů a cukrářů z celého světa získala studentka Jana Kolenská s exponátem "Zahrada" bronzovou medaili a Lucie Krausová s exponátem "Český rok na vsi" dokonce medaili stříbrnou. V silně obsazené soutěži je to jedinečný a mimořádný úspěch. Oběma úspěšným reprezentantkám školy gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

FOTOGALERIE

 

Krejčí na celostátní soutěži

Na celostátní soutěži odborných dovedností oboru krejčí v Žatci 30.3. 2010 soutěžní družstvo Nové Paky ve složení Zuzana Šturmová a Ondřej Štěpánek (žáci 2. ročníku oboru krejčí) pod vedením učitelky odborného výcviku Stanislavy Štrynclové dosáhlo výborného úspěchu. V silné konkurenci 8 škol obsadila Nová Paka v soutěži družstev výborné 3. místo a soutěži jednotlivců se Zuzana Šturmová umístila na skvělém 2. místě za reprezentantkou pořádající školy. Ondřej Štěpánek skončil ve stejné kategorii na pěkném 8. místě.

 

Gastro Hradec 2010

Další vynikající úspěch zaznamenala škola tentokrát na soutěži GASTRO Hradec 2010. Lucie Krausová z 2. ročníku oboru cukrář pod vedením VUOV J. Havlové získala v kategorii cukrář - junior absolutní prvenství se svým exponátem Český rok na vsi. K vynikající zlaté medaili ještě získala cenu primátora Hradce Králové za nejatraktivnější výrobek. Vítězce blahopřejeme!

 

Kouzlení z perníku

Pod tímto názvem pořádala SŠGS Nová Paka ve spolupráci s PVV Pardubice celostátní odbornou soutěž ve zdobení perníků. Soutěže se zúčastnily odborné školy z celé ČR i 1 škola ze Slovenska. Soutěžíci se utkali o hodnotné ceny ve dvou soutěžních kategoriích - Výrobky přivezené na místo a Zdobení perníkového srdce v časovém limitu. V silné konkurenci a před zraky náročné odborné poroty  reprezentované předními perníkáři z Pardubicka se výrazně prosadila i děvčata z pořádající školy, jejichž umístění naleznete v přiložených výsledkových listinách.

 

GASTRO 2012

Další skvělý úspěch zaznamenala škola na soutěži GASTRO Hradec 2012. Studentka 3. ročníku (obor Cukrářka) Eliška Nýdrlová získala se svým soutěžním exponátem zlatou medaili a absolutní prvenství ve své kategorii. Porotu i návštěvníky uchvátil téměř 50 kg těžký čokoládový zámek oživený postavičkami z dílny Walta Disneye. Téměř 1 m vysoký exponát o rozměrech 100 x 85 cm sklidil zaslouženou pozornost a po zásluze byl oceněn zlatou medailí. Za tímto úspěchem stojí i trpělivá práce vrchní učitelky OV paní Jaroslavy Havlové, která Elišku na soutěž připravovala.

V silné konkurenci se prosadila i druhá soutěžící Markéta Kordíková (3. ročník obor Hotelnictví), která získala dvě bronzové medaile. První za soutěž ve vyřezávání melounů v časovém limitu a druhou za svoji melounovou kompozici Kytice od K.J. Erbena.

Oběma studentkám k jejich vynikajícímu úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Truhláři na stupních nejvyšších

Velký úspěch zaznamenali učňové oboru truhlář, kteří se zúčastnili soutěže odborných dovedností, kterou pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici ve dnech 27. 3. – 28. 3. 2012.

Soutěž je určena pro žáky 2. ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou a oboru středního vzdělání s výučním listem. Žáci dostali za úkol vyrobit z připravených polotovarů truhlářský výrobek (barová stolička) podle dodané výkresové dokumentace. Jejich práce byla rozdělena na praktickou a písemnou část (test). Soutěžící si s sebou přivezli předepsané nářadí, které bylo nezbytné pro vykonání soutěžního úkolu.

Odborná komise vyhodnotila nejlepší jednotlivce a soutěžní týmy. V soutěži družstev obsadili krásné druhé místo Leoš Pěchoč a Pavel Plecháč. Leoš Pěchoč pak triumfoval ještě jednou, když byl komisí vyhodnocen jako nejlepší v kategorii jednotlivců. Všichni umístění žáci obdrželi hodnotné ceny.

Oběma vynikajícím reprezentantům školy blahopřejeme!

30. 1. 2019 | Český den proti rakovině 2015 - pomáháme!

Český den proti rakovině 2015 - pomáháme!

Naši studenti vybrali při Českém dni proti rakovině částku 5488Kč a tím podpořili tento projekt. Děkujeme

 

Dýňový šampionát

Žáci Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka se zúčastnili dalšího ročníku celostátní carvingové soutěže na Dýňovém šampionátu v Českých Budějovicích. A opět zabodovali.

Simona Koudelová, žákyně 4. ročníku oboru Hotelnictví, získala v kategorii „Dekorativní dýně“ čestné uznání, když jí k zisku bronzové medaile chyběl pouhý jeden bod. Bronz si ale  z Českých Budějovic odvezl Daniel Hák v kategorii „Halloween“ a čestné uznání v kategorii pro začínající řezbáře „Malá dýně“ Martin Mandík, oba žáci 2. ročníku oboru kuchař–číšník.

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Bc. Jana Pošepná

 

Pomáháme: Český den proti rakovině 2014

Naši studenti vybrali při Českém dni proti rakovině částku 5299Kč a tím podpořili tento projekt. Děkujeme

 

Studenty SŠGS čeká pestrý rok

Již tradičně se naši studenti mohou těšit na školní rok, během něhož si budou moci poměřit své znalosti a schopnosti se zahraničními partnery, získat nové zkušenosti ve svém studijním oboru nebo si splnit svůj cestovatelský sen.  I pro letošní školní rok totiž Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace pro své studenty připravila celou řadu zajímavých projektů.

Stáž v Londýně

 Už v tomto týdnu se vybraní studenti maturitních i výučních oborů začali intenzivně připravovat na prestižní stáž ve Velké Británii.  Jedná se o dvoutýdenní pobyt v rámci projektu Leonardo Mobility, který je studentům plně hrazen z fondů EU a je zaměřen na odbornou činnost v sektoru hotelnictví, cateringu a turismu. I když na stážisty čeká mnoho práce, protože se projekt uskuteční právě v předvánočním čase, kdy je britská metropole doslova přeplněná turisty, všichni se těší na neopakovatelnou atmosféru vánočně vyzdobeného Londýna.

Gastronomové pojedou do Estonska

 Další z řady projektů Leonardo Mobility je určen nejen studentům, ale také učitelům odborných gastronomických oborů. Projekt bude realizován celoročně prostřednictvím výměnných pobytů s obdobně zaměřenou školou v Estonsku.

Zeleninové kouzlení nejen v sousedních zemích

  Pro gastronomické obory je zrealizován také nový dvouletý projekt Leonardo Partnerství.  V rámci tohoto projektu se naši studenti a učitelé chystají spolupracovat se školami v Chorvatsku, Polsku, Slovensku a Třešti. Hlavní, společné téma projektu představuje tentokrát zelenina. Jednotlivé kvalifikační moduly budou řešit otázku současných trendů ve využití jak tradičních, doposud zanedbávaných druhů zeleniny, tak i nových, exotických plodin pro lehčí zeleninové pokrmy. Další vzdělávací moduly studentům nabídnou možnosti aranžování zeleniny a představí nejnovější trendy v oblíbeném kreativním vyřezávání.

Žáci ZŠ mohou zkusit truhlařit

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji se tentokrát zaměřuje na podporu technických učebních oborů, a to především na obor truhlář. Kromě odborných činností určených našim studentům, se do projektu mohou prostřednictvím ředitelství jednotlivých domovských škol nově zapojit i žáci základních škol, pro které budou na odborných pracovištích organizovány kroužky a soutěže, při kterých si žáci prakticky vyzkouší vybrané činnosti truhlářského řemesla a rozvinou své manuální dovednosti. Aktivity v rámci tohoto projektu pak pomohou žákům ZŠ a jejich rodičům při výběru vhodného učebního oboru a v orientaci na trhu práce.

Bc. Romana Vajglová

 

Těšíme se na zimu, neb máme novou kotelnu

V roce 1990 provedla SŠGS jako jedna z prvních škol v Nové Pace plynofikaci kotelny, ve které se do této doby topilo uhlím.

V letošním roce během letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce stávající kotelny. Hlavním důvodem byl nevyhovující až havarijní stav kotelny a loňská přístavba nového patra budovy. Díky tomu bylo potřeba zvýšit sloupec vody a zvýšit výkonnost kotlů. Stávající kotle již požadovaného výkonu nedosahovaly, proto bylo rozhodnuto o jejich výměně. Škola tedy požádala svého zřizovatele, Královéhradecký kraj, o finanční dotaci. Následovalo vypsání soutěže, ve které bylo osloveno šest firem. Vítězem se stala firma VOTOP s. r. o.

Stavba byla této firmě předána na počátku července 2013. Součástí celého projektu bylo vyvložkování komínů, demontáž starých kotlů a osazení čtyř nových kotlů s výkonem 320 kW. Firma hotové dílo předala koncem srpna. Okamžitě byla provedena topná zkouška, která neodhalila žádné nedostatky.

Všichni se tedy těšíme na zimu, kdy proběhne první zatěžkávací zkouška.

Mgr. Klára Dixová

 

Fotbalový Pohár Josefa Masopusta 2013/2014

Střední škola gastronomie a služeb organizovala okrskové kolo Poháru Josefa Masopusta, který je největší domácí fotbalovou soutěží týmů středních škol. Soutěž již třetím rokem vyhlašuje Klub přátel Josefa Masopusta a Asociace školních sportovních klubů ČR. Smyslem projektu je připomenout příklad našeho legendárního fotbalisty, který během své sportovní kariéry dosáhl vrcholných úspěchů a jako hráč i jako člověk vždy ztělesňoval smysl pro fair play.

Okrskové kolo Poháru se konalo 3. října 2013 v Nové Pace na hřišti s umělým povrchem. Turnaje se zúčastnily čtyři středoškolské týmy – Gymnázium Nová Paka, Integrovaná střední škola Nová Paka, Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad a pořádající SŠGS Nová Paka. Po urputných bojích ve fotbalovém klání zvítězila SŠGS po vítězství 2:0 nad SOU Lázně Bělohrad, 10:0 nad ISŠ Nová Paka a remíze 2:2 s Gymnáziem Nová Paka.

První dvě družstva, SŠGS a Gymnázium Nová Paka, pak postoupila do okresního finále, které proběhlo v Jičíně. Nad zdejším turnajem převzala záštitu SPŠ a VOŠ Jičín. Z dalších družstev sem ještě postoupilo Lepařovo gymnázium Jičín a Masarykova obchodní akademie Jičín. Mezi těmito pěti týmy se rozhodovalo o postupu do krajského finále. Nejvíce bojovnosti a odhodlanosti zde prokázalo jičínské Lepařovo gymnázium, které celý turnaj vyhrálo a jako jediné postoupilo do dalších bojů o Pohár Josefa Masopusta. Avšak pochvalu si jistě zasluhují i hráči SŠGS, kteří skončili na krásném druhém místě, když se jim podařilo porazit MOA Jičín 1:0, Gymnázium NP 2:1, remizovali s LeGy Jičín 2:2 a prohráli jen v jediném zápase se SPŠ a VOŠ Jičín 1:2.

Bc.Marek Brožík,Mgr. Monika Mičáková

 

Jedeme do Chorvatska

Jako každý rok, i letos Střední škola gastronomie a služeb pořádala sportovně turistický kurz v Chorvatsku, který se uskutečnil ve dnech 13. 9. - 22. 9. 2013. Kurz byl opět určen žákům třetích ročníků učebních oborů, třetího ročníku maturitního oboru hotelnictví a druhého ročníku nástavbového studia. Cílovou stanicí se již tradičně stalo letovisko Lanterna v blízkosti města Poreč na Istrijském poloostrově. Žáci i pedagogický dozor byli ubytováni v 3-6lůžkových apartmánech, kde si i samostatně vařili. Pro žáky bylo také připraveno bohaté sportovní vyžití v podobě plavání v moři a nejrůznějších míčových a dovednostních her. Nechyběl ani celodenní výlet lodí spojený s obhlídkou Limského fjordu a zastávkou v městě Rovinj.

V závěru vyjádřila drtivá většina účastníků spokojenost s programem kurzu, jeho organizací i celým pobytem u moře. Všichni si odnesli mnoho krásných vzpomínek a zážitků.

Mgr. Monika Mičáková

 

Umělecká osobnost Nové Paky

Eliška Nýdrlová – studentka SŠGS, kterou cukrářské umění vyneslo nejvýš, přesto ale zůstává nohama na zemi

„Pačandy“ prý mají umělecké vlohy v krvi odjakživa, a že se nejedná o pouhou povídačku, dokazuje příběh několikanásobné zlaté olympioničky, Elišky Nýdrlové. Elišce je teprve dvacet let, přesto si už v tak raném věku dokázala vybudovat postavení, které ji v oboru uměleckého cukrářství řadí mezi světové špičky.

 Ty i tvoji rodiče jste ryzí „Pačáci“. Je pravda, že je umělecké nadání novopackých žen genetickou záležitostí?

Možná, že ano. Moje maminka je všestranně umělecky nadaná.

Byla to tedy právě tvoje maminka, kdo ti pootevřel pomyslná dvířka do světa umění?

Určitě ano. Mamka pracovala doma, tak se mi od malička věnovala a každý den se mnou vyráběla a učila mě jak malovat a modelovat. V dětství jsem nejvíce času strávila modelováním z modelíny. Věděla jsem, že něco takového bych chtěla dělat i v dospělosti – něco kreativního.

Nabídka studijních oborů je velmi široká, existuje plno umělecky zaměřených škol. Proč sis vybrala právě cukrařinu?

Většina mě viděla na umělecké škole, ale pro mě byla uměleckou školou SŠGS- obor Cukrář. Od malička jsem věděla, jakým směrem chci jít a nikdy jsem nelitovala svého rozhodnutí. Právě naopak. Na této škole jsem se každým rokem utvrzovala, že mé rozhodnutí bylo správné a možná i lepší než jsem si myslela. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se podívám na gastronomické soutěže a už vůbec ne, že se jich budu moci zúčastnit. To by se nikdy nestalo bez podpory a prostředků, které mi vedení školy poskytlo.

Ovšem podporovat nadané studenty jako jsi ty, se škole vyplatilo. Jaký to je pocit, soutěžit na světové olympiádě?

 Když jsem se dozvěděla, že pojedu na světovou gastronomickou olympiádu, byla jsem nadšená, ale i plná obav. Nechtěla jsem zklamat lidi ve škole, a proto jsem se snažila své výrobky vytvořit jak nejlépe umím.

Záleží ti na ostatních, to je od tebe velice milé, ale nejsi příliš skromná? Přece jen to byla výzva. Neměla jsi chuť bojovat?

Nejsem vůbec soutěživý typ. V hlavě mi běhaly myšlenky typu: co tady dělám zrovna já? Říkala jsem si, že tady nemám žádnou šanci. Ale hřálo mě vědomí, že jsem tam a výhrou pro mě bylo vidět tu všechnu krásu a nasávat atmosféru všeho kolem.

Nakonec jsi za své exponáty „Život na Nilu“ a „Walt Disney - okouzlil generace dětí i dospělých“ na Světové olympiádě kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012 získala dvojnásobné zlato.

Byl to nepopsatelný pocit, když jsem poprvé slyšela své jméno a došlo mi, že mám zlato. Když jsem si šla pro druhé, tak jsem tomu přestávala věřit. Byla jsem šťastná. Šťastná proto, protože jsem věděla, že  konečně budu moci aspoň trošku oplatit to všechno, co mi škola nabídla.

Byl tam se mnou i můj tatínek. Bylo krásné vidět, jak je na mě pyšný.

A spolu s ním i mnoho dalších. Vždyť i teď, rok po tvém největším úspěchu se lidé o tvou práci zajímají. Po Olympiádě jsme ve škole dva exponáty vystavovali. Díky tomu mi došlo, že všechny ty medaile nejsou tím pravým oceněním, protože vidět všechny ty lidi, jak jsou nadšení, jak se jim rozzářil obličej, když vešli do místnosti, bylo úžasné. Někteří přijeli opravdu z daleka jen proto, aby viděli něco, co jsem já vytvořila. Někteří se i několikrát vraceli. Takové pocity jsou k nezaplacení a je to nekonečněkrát úžasnější pocit, než mít na krku medaili.

Umění je tvoje radost, takže si na modelování jistě najdeš čas i teď, když máš v nástavbovém studiu plno práce s přípravou na maturitu. Nestýská se ti po cukrářském oboru?

Stýská se mi, ale jsem vděčná za příležitosti, které mi škola nabídla. Poděkování patří také paní Havlové a paní Šulcové. Moc mi ve vytváření pomáhaly a radily se vším, co jsem potřebovala. Měly se mnou nekonečnou trpělivost. Nikdy si nepřestanu vážit lidí, které jsem ve škole poznala. Jsou to výjimečné osobnosti a bez nich bych se nikdy na žádnou soutěž nepodívala.

K modelování se vracím, přestože je studium na nástavbě náročnější, ale i tady se mi škola snaží vycházet vstříc. V prosinci mě čeká stáž v Londýně, a tak doufám, že se vyučujícím podaří sehnat místo, kde bych se mohla umělecky realizovat.

Bc. Romana Vajglová

 

Truhláři soutěžili

Truhláři ze SŠGS opět v Třemošnici

Ve dnech 18. 3. a 19. 3. 2013 se konal další ročník soutěže odborných dovedností, kterou pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici.

Soutěž je určena pro žáky 2. ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou a oboru středního vzdělání s výučním listem. Do soutěže se přihlásilo celkem osm dvoučlenných týmů ze sedmi středních odborných škol a učilišť (Česká Třebová, Chotěboř, Semily, Šumperk, Nová Paka, Trutnov, Třemošnice). Žáci dostali za úkol vyrobit z připravených polotovarů truhlářský výrobek (stolička) podle dodané výkresové dokumentace. Jejich práce byla rozdělena na praktickou a písemnou část (test s truhlářskou tématikou). Soutěžící si s sebou přivezli předepsané nářadí, které bylo nezbytné pro vykonání soutěžního úkolu. Obě části soutěže pak byly anonymně vyhodnoceny odbornou komisí.

 Letošního klání se opět zúčastnili žáci oboru truhlář ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. Tentokrát školu reprezentovali Lukáš Janda a Václav Vojtíšek, kteří neměli zrovna jednoduchý úkol – navázat na loňské vítězství svých spolužáků Leoše Pěchoče a Pavla Plecháče. Ač dvojice Janda–Vojtíšek dělala, co bylo v jejích silách, na vítězství to bohužel ani zdaleka nestačilo. Všechny týmy byly velmi dobré, bodové hodnocení bylo velmi těsné, téměř všechny výrobky kvalitně zpracované, a tak na naši dvojici „zbylo“ šesté místo. V soutěži jednotlivců pak Václav Vojtíšek obsadil osmé místo a Lukáš Janda jedenácté. Vítězným týmem se stali žáci ze SOŠ a SOU technických oborů z České Třebové.

Celá soutěž byla ze strany pořadatelské školy velmi pěkně zajištěna a probíhala v přátelské atmosféře. Velkým přínosem bylo setkání všech zúčastněných učňů a závěrečný společenský večer v luxusním soukromém penzionu, kde si pak všichni společně mohli zahrát bowling.

I když se v letošním roce našim truhlářům nedařilo úplně podle jejich představ, věřme, že příští ročník pro ně bude opět úspěšný a že zase stanou na stupních vítězů. Zázemí dobře vybavených truhlářských dílen v Lázních Bělohradě i ve Vrchlabí a kvalitní výuka učitelů odborného výcviku i teoretických předmětů k tomu vytvářejí ty nejlepší předpoklady.

 

Realizace půdní vestavby na SŠGS Nová Paka

3.9.2012 V Nové Pace dostali žáci a studenti střední školy gastronomie a služeb k zahájení nového školního roku pěkný dárek. Jsou jím tři prostorné, moderně vybavené učebny včetně sociálního zázemí, které vznikly výstavbou patra (místo bývalé půdy) na severním a východním křídle budovy. Dále pak bezbariérový přístup do klíčových prostor budovy, který umožní nově vybudovaný výtah ve dvoře školy. Slavnostního aktu zahájení provozu v nových prostorách školy se zúčastnil senátor za ČSSD Ing. Josef Táborský, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, PhDr. Rudolf Cogan, starosta města Nová Paka a další osobnosti kraje a města.

V úvodním slově Mgr. Petra Jaroše, zástupce ředitele školy, zazněla slova chvály na adresu všech zainteresovaných na této stavbě – od projektanta, stavební a montážní firmy včetně subdodavatelů až po technický a architektonický dozor. Všichni ale dobře víme, že nejdůležitější pro tuto rekonstrukci bylo pochopení zřizovatele – Královéhradeckého kraje. Bez jeho podpory a pomoci by nemohla být tak důležitá stavba realizována.

Škola tak vyřešila letitý problém s nedostatečnou kapacitou učeben pro teoretickou výuku a zároveň přes vybudování bezbariérového přístupu do budovy si vytvořila předpoklady pro vzdělávání žáků a občanů s tělesným hendikepem jak v oblasti primárního vzdělávání, tak i v oblasti rozvíjejícího se dalšího vzdělávání dospělých.

Zbývá dodat, že rekonstrukce školy probíhala za běžného provozu, kdy termín i v těžkých podmínkách byl splněn a rozpočet se vešel do požadované výše 12, 5 milionů korun.