Leonardo Mobility 2010 - 2011

 

Naše škola se  ve školním roce 2010/2011 zapojila do nového projektu Leonardo – mobility, s finanční podporou Národní agentury pro evropské programy. Do projektu byli zapojeni studenti studijního oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a turismus a učebního oboru vzdělání s výučním listem Kuchař – číšník, kteří si během zahraničního pobytu ověřili své odborné dovednosti v Německu a Anglii.

První skupina  vybraných 15 studentů zamířila  na přelomu listopadu a prosince 2010 do Anglie, Londýna,  kde si v rámci dvoutýdenní praxe vyzkoušeli svoji odbornou připravenost  zapojením do pracovní činnosti v restauracích, hotelech a cestovních kancelářích. Všichni studenti se dokázali dobře zapojit do pracovního procesu. Nikde nedošlo k problémům s komunikací či pracovním nedostatkům, naopak, studenti byli chváleni za aktivní přístup.

Mimo toho, že si studenti ověřili své praktické dovednosti v reálném prostředí, tak především otestovali své jazykové schopnosti a v souvislosti s tím i své orientační schopnosti. Přece jen dojíždět do místa své praxe po Londýně chce nejenom odvahu, ale také orientační schopnosti. Studenti se naštěstí vždy vrátili ve stanoveném čase a ti, kteří  někdy nastoupili do špatného autobusu nebo si spletli směr v metru, dokázali využít své angličtiny a cestu do svých hostitelských rodin nebo místa své praxe v pohodě našli.

Důležité je, že naši studenti obstáli, a tak může naše škola počítat s pokračováním spolupráce pro další roky. Úspěšný průběh tohoto projektu bude jistě motivovat další studenty ve větší aktivitě při výuce cizích jazyků a zájemci pro příští školní roky se mohou s  předstihem hlásit u koordinátora mezinárodních projektů. Předpokladem je však úspěšné projití výběrovým řízením o přidělení grantu na další roky, o který naše škola bude usilovat.

Příklady pracovního zapojení některých studentů v Anglii:

Někteří studenti byli umístěni do luxusních restaurací či hotelů, kde si připadali jako na zámku.

 

Luxusní restaurace komplexu Moor Park Golf Club,kde naši studenti pracovali v úseku obsluhy a kuchyně.

 

Hotel Grim's Dyke, který působil spíše jako romantický zámeček, studenti zde pracovali v úseku obsluhy.

 

Hotely řady Premier Inn, kde pracovali většinou na recepci a kontrolovali úsek housekeepingu.

V cestovní kanceláři HF Holidays LTD praktikovala také jedna naše studentka.

Ve dnech pracovního volna se studenti seznamovali s životem velkoměsta a poznávali nejdůležitější památky Londýna. Během tří volných dnů kromě shlédnutí těch nejdůležitějších jako Buckinghamského paláce, Trafalgarského náměstí , Westminsterského opatství a sídla Parlamentu se symbolem města Big Benem ještě navštívili Národní galerii, Muzeum voskových figurín a samozřejmě si  prohlédli  nejslavnější a nejvýznamnější citadelu království, hrad Tower. Kromě toho si prohlédli londýnský nákupní ráj, slavnou Oxford Street, po jejíž návštěvě v předvánočním čase si každý uvědomil výhody života v malém městě. 

Druhý běh praxí probíhal v květnu 2011 v německém městě Schkeuditz a Lipsku. Studenti pracovali převážně v kuchyńských provozech různých restaurací, kaváren či kuchyních velkých firem. Čtrnáct dní uteklo velmi rychle, bohužel zde studenti nemohli zůstat déle, což by někteří velmi uvítali. Byli zde totiž velmi spokojeni – jak s prací, tak i s ubytováním a s partnerskou organizací, která se o zdárný pobyt v cizí zemi velmi dobře postarala.

 

Příklady pracovního zapojení některých studentů v Německu:

Eurest Deutschland GmbH, Leipzig

Andria Pastore – italská restaurace

Gasthaus Zur Schmiede, Leipzig

Cafeteria in der Volkshochschule

 Bistro in der Bio City, Leipzig

Předávání certifikátů zástupcem německé partnerské organizace.

Ve volném čase podnikali studenti výlety do Výmaru, Berlína a samozřejmě si prohlédli nedaleké Lipsko.