Harmonogram maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 (pdf)

(pozn.: V případě změny podmínek vzdělávání může dojít k úpravám harmonogramu)

 

Maturitní zkouška 2024 (Pokyn MŠMT)

Maturitní kalendář pro rok 2024 (Pokyn MŠMT)

Organizace profilové části MZ 2024 (Pokyn MŠMT)

Organizace společné části MZ 2024 (Pokyn MŠMT)

Výsledkový portál žáka (Pokyn MŠMT)

Matematika rozšiřující (Pokyn MŠMT)

Veškeré výše uvedené dokumenty naleznete na stránkách msmt.cz, cermat.cz

 

Maturitní zkouška - obor HOTELNICTVÍ

Aktualizace k 1. 12. 2023

Společná část MZ                                                           

  1. Český jazyk a literatura (didaktický test – jednotné zadání)
  2. Cizí jazyk (didaktický test – jednotné zadání)                   

Profilová část MZ

V profilové části MZ žák prokáže znalosti z předmětů Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a dále znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

  1. Povinné předměty:
  1. Český jazyk a literatura (písemná práce na stanovené téma a ústní zkouška před zkušební komisí)

Seznam literárních děl k ústní části MZ (pdf)

      2. Anglický jazyk (písemná práce na stanovené téma a ústní zkouška před zkušební komisí)

Tematické okruhy pro ústní část MZ z Aj (pdf)

      3. Německý jazyk (písemná práce na stanovené téma a ústní zkouška před zkušební komisí)

Tematické okruhy pro ústní část MZ z Nj (pdf)

 

3. Odborný blok (praktická zkouška): prezentace a obhajoba praktického úkolu z oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu (žák si oblast volí).

Tematické okruhy pro praktickou část Cestovní ruch.pdf

Tematické okruhy pro praktickou část GASTRO.pdf

4. Gastronomie (ústní zkouška před zkušební komisí)

Tematické okruhy pro ústní část MZ z gastronomie.pdf

5. Cestovní ruch (ústní zkouška před zkušební komisí)

Tematické okruhy pro ústní část MZ z cestovního ruchu.pdf

B. Nepovinné předměty:

1. Další cizí jazyk dle vzdělávací nabídky školy (ústní zkouška před zkušební komisí)

2. Matematika (ústní zkouška před zkušební komisí)

Pozn.: Pro školní rok 2023/2024 není nabídka nepovinných předmětů využita.

Pravidla hodnocení MZ

Obecný pokyn k hodnocení profilové části MZ.pdf

Hodnotící tabulka praktické zkoušky z gastronomie.pdf

Maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury

Pravidla hodnocení zkoušky z ČJL

Bodová škála u PP z ČJL

Bodová škála u ÚZ z ČJL

Maturitní zkouška z Anglického jazyka

Pravidla hodnocení zkoušky z Aj

Pravidla hodnocení zkoušky z Nj