Úpravy organizace vzdělávání dospělých od školního roku 2023/2024

Úprava organizace vzdělávání dospělých ve školním roce 2023/2024

Kurzy profesních kvalifikací

Nabídka aktuálních kurzů a elektronické přihlášky: https://www.ssgs.cz/kurzy

Aktuální nabídka pro podzim 2024 bude zveřejněna od 15. června 2024, registrace bude možná v přehledu kurzů do 15. 9. 2024.

Profesní kvalifikace

Pracujete v profesi, kterou jste nevystudovali nebo chcete změnit zaměstnání a potřebujete doplnit znalosti a dovednosti?

Profesní kvalifikací se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci lze získat úspěšným složením zkoušky u autorizované osoby. Složením určitého počtu profesních kvalifikací v kombinaci se stupněm vzdělání či závěrečnou zkouškou lze získat úplnou profesní kvalifikaci - způsobilost vykonávat určité povolání.

Naše škola nabízí přípravné kurzy ke zkoušce a zároveň je autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací pro úplnou profesní kvalifikaci:

Cukrář – Pekař:

 • Výroba jemného pečiva
 • Výroba zákusků a dortů
 • Výroba restauračních moučníků
 • Výroba chleba a běžného pečiva

Krejčí:

 • Zhotovování sukní, halenek a šatů
 • Zhotovování dámských kostýmů a plášťů

Kuchař:

 • Příprava teplých pokrmů
 • Příprava pokrmů studené kuchyně
 • Příprava minutek

Truhlář:

 • Truhlář nábytkář
 • Stavební truhlář

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 najdete na adrese www.narodni-kvalifikace.cz.

Veškeré informace: Stanislava Štrynclová, strynclova@ssgs.cz, Masarykovo náměstí 2, Nová  Paka. Telefon: +420 493 723 784  GSM: +420 731 509 897

 

Nabízené kurzy jsou součástí úplné profesní kvalifikace. Pro každý obor je daný počet kurzů a následná zkouška. Po vykonání zkoušky a získání potřebného počtu osvědčení se lze přihlásit k závěrečné zkoušce  ve vybraném oboru. Závěrečnou zkoušku je možné vykonat  na naší škole a získat výuční list v oboru.

Živnostenský úřad – je možné zažádat o živnost na základě získaných osvědčení  / pro živnost není nutné vyučení v oboru /.

 

Bližší informace: strynclova@ssgs.cz, tel. 493 723 784, 731 509 897.