Leonardo - mobility VETPRO 2014

V rámci projektů Leonardo da Vinci – projekty mobilit ( duben 2014) se mohli pedagogové ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace podívat do partnerské školy v Estonsku. Estonská škola „ Pärnumaa Kutsehariduskeskus” v lázeňském městě Pärnu působí po provedené školské reformě jako jediná škola pro odbornou přípravu učňů a studentů v tomto regionu a je zcela nově a moderně postavená, s moderně vybavenými školními dílnami a učebnami pro teoretickou přípravu, některé budovy jako například internát jsou zmodernizované. Náš zájem vzbudilo především vybavení výpočetní technikou.  

moderní budovy estonské školy 

Škola získala moderní vybavení do učeben pro teoretickou přípravu a především pro své školní dílny, které si naši pedagogové mohli prohlédnout. Ve školních dílnách pro obor pekař a cukrář si mohli také vyzkoušet upéct místní výrobky a získat tak zajímavé recepty, mohli se seznámit se strojovým vybavením a s organizací odborného vzdělávání. 

čeští pedagogové mohli také navštívit některá pracoviště pro praktický výcvik  v místních hotelech a restauracích.

hotel Tervis (lázeňský hotelový komplex v- sanatorium)

Hotel Tervise Paradis ( nejnovější hotelový komplex s aqvaparkem v tomto estonském lázeňském středisku).

V prvních květnových dnech jsme na oplátku přivítali dvě pedagožky z této estonské školy u nás. Ukázali jsme jim, jak probíhá praktická i teoretická část výuky na naší škole. Měly možnost porovnat prostředí odborných pracovišť v našich partnerských hotelech a restauracích v Lázních Bělohrad a Špindlerově Mlýně s pracovišti v Estonsku. Navštívily také cukrářské dílny, kde si vyzkoušely výrobu českého chleba a některých zákusků. K naší radosti byly nadšené z přístupu našich odborných učitelů a učňů k řemeslu a z výsledků jejich práce.

Absolvovaly baristický kurz, z něhož si odnesly certifikát. Prohlédly si pamětihodnosti Nové Paky a okolí (muzeum, klenotnice, Podkarpatský kostelík). Společně s našimi studenty se podívaly do Pardubic, jak probíhá barmanská a baristická soutěž odborných škol.

 Po společně strávených dnech jsme se rozloučili s vyhlídkami na další spolupráci. Naším cílem bude rozšíření spolupráce na úrovni výměnných pracovních pobytů studentů. Jsme přesvědčeni, že tyto odborné stáže jsou pro studenty důležitou motivací a zajímavou zkušeností.  Po prvních vzájemných návštěvách je zřejmé, že si prostředí obou partnerských škol mají co nabídnout. V příštím školním roce očekáváme návštěvu dalších dvou estonských pedagogů z gastronomického oboru.

projektový tým estonské školy s českými účastníky