Vzorové testy pro školní přijímací zkoušky

Vzorový test z Českého jazyka (zadání)

Vzorový test z Anglického jazyka (zadání)

Pozn.: Školní přijímací zkoušky budou organizovány pouze v případě, kdy počet uchazečů převýší počet přijímaných žáků.

Vzorové úlohy - jednotná přijímací zkouška

Vzorové úlohy z Českého jazyka (zadánířešení)

Vzorové úlohy z Matematiky (zadánířešení)

Další informace na webu https://www.cermat.cz/

 

Vzorové úlohy z minulých let

Vzorové úlohy z Českého jazyka (pdf)

Vzorové úlohy z Matematiky (pdf)