Obor Výrobce potravin - Sladovník pivovarník

Kód oboru: 29 - 51 - H / 01

Délka a forma studia: Tříleté denní studium

Zakončení studia: Závěrečná zkouška - výuční list

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Požadavky: Zájem o zvolený obor, vstupní lékařská prohlídka

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, lze přijmout i žáka, který ukončil ZŠ v nižším než 9. ročníku

Předměty v oboru:

ČJ, NJ nebo AJ, ZSV, ZPV, Matematika, Literární výchova, TV, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Technologie výroby piva, Technologie výroby sladu, Hodnocení piva a sladu, Mikrobiologie, Stroje a zařízení, Odborný výcvik.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Náklady na studium: Studium v teorii i praxi bezplatné

Další informace:

Vhodné pro dívky i chlapce. Praxe ve smluvních pivovarech a minipivovarech, jistota uplatnění na trhu práce.

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Výrobce potravin- Sladovník pivovarník (Pdf)

Učební plán ŠVP obor Výrobce potravin - Sladovník pivovarník (Pdf)

Převodník obor Výrobce potravin - Sladovník pivovarník (Pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

 

Oborová galerie

Videoprezentace