Leonardo - partnerství

V projektu Leonardo – Partnerství jsou zahrnuti čtyři partneři : z České republiky jsou tentokrát dva partneři – naše škola a Střední zahradnická škola z Kopidlna, dále náš tradiční partner Gtb Lipsko- Schkeuditz a střední škola z polského Darlowa.

V projektu jde o porovnání národních kvalifikačních systémů, především ale o výměnu odborných znalostí a zkušeností a o získání vybraných jak praktických  tak teoretických odborných dovedností, které jsou součástí tzv. dílčích kvalifikací vybraných profesních oborů vyčovaných v partnerských školách – v německé, polské a ve dvou českých školách.

V rámci projektu se uskutečnilo několik  pracovních setkání:

1. Setkání v Německu v partnerské škole Gtb Lipsko – Schkeuditz  - podzim 2009

Během této schůzky došlo k seznámení členů týmů (koordinátorů a učitelů ) všech zúčastněných škol . Hlavním bodem programu bylo dojednání detailů průběhu projektu.

V rámci podzimního setkání se uskutečnila také návštěva studentů gastronomického veletrhu v Lipsku.


2. Setkání v České republice v partnerské škole, Střední zahradnické školy v Kopidlně na jaře 2010.
Během této schůzky byly porovnány obsahy vzdělávání oborů jednotlivých škol, proběhla praktická ukázka květinového dekorování stolů k různým příležitostem a studenti si vyzkoušeli aranžování stolů pod odborným vedením naší školy.V odborné učebně stolničení pak byla v naší škole instalována výstava – ukázka aranžování stolů v kombinaci s floristickým aranžmá.3.  Setkání v Polsku v partnerské škole, v Darlowě v září 2010.
Během této schůzky byly porovnány systémy vzdělávání v jednotlivých zemích, byl vytvořen modul „ organizování akce“ a proběhla praktická ukázka z modulu organizování akce. Studenti pracovali na kalkulacích k jednotlivým jídlům, porovnávaly se postupy kalkulací v jednotlivých zemích. Byl vytvářen slovník k tomuto tématu.
4. Setkání v naší škole, v Nové Pace v únoru 2011.
Během této schůzky byl teoreticky i prakticky prováděn modul „ restaurační moučníky“ a „zpracování marcipánových a cukrárenských hmot“. K modulu marcipánových hmot byla vytvořena prezentace a k oběma modulům slovník. Studenti společně s učiteli si prakticky vyzkoušeli modelování cukrárenských hmot a přípravu restauračních moučníků (flambování a pečení).

 

Leonardo Partnerství 2 část

Další setkání: březen/duben 2011  v Německu :

Během této schůzky bylo prakticky vyzkoušeno  “ organizování akce“.  Studenti pod vedením učitelů si vyzkoušli vše potřebné k zorganizování akce od menu ( sestavení, napsání) vymyšlení a provedení koncepce výzdoby místnosti a stolové úpravy (floristické aranžmá), upekli dezerty, nacvičili kulturní program ( stínové divadlo) až po organizaci setkání účastníků projektu a vedení německé školy. Zkrátka zúročili prakticky, co se naučili během celého projektu. Kromě toho také zbyl i čas na kulturní aktivity – společné návštěvy Berlína a prohlídky Lipska.

vytváření floristického aranžmá

        psaní jídelníčku

příprava dezertů

nacvičování kulturního programu

aranžování upečených dezertů a na dalším snímku aranžování slavnostní tabule

Návštěva Lipska

návštěva Lipska – Památník bitvy národů

Poděkování hostitelské škole – vidíte, že se domluvíme i německy!

Několik aktivit v rámci tohoto projektu se uskutečnilo na jednotlivých partnerských školách. Naše škola uspořádala např. seminář pro vytváření a aranžování zeleniny a ovoce na slavnostně prostřené stoly, vytváření jídelníčků a organizování slavnostní akce pro rodiče, kurz modelování marcipánových hmot a další akce.

V průběhu měsíce června/ července 2011 naši učitelé navštívili postupně partnerské školy v Německu a Polsku (konzultace závěrečné podoby výstupů projektu). Všechny školy zapojené v tomto projektu projevily zájem o další spolupráci. Doufejme, že se nám podaří obstát a získat grant na další mezinárodní projekt.