Leonardo da Vinci - Partnerství 2013-2015

 

Název projektu „Wege zur Verbesserung in der Fachunterricht“ (Cesta ke zlepšení v odborném vyučování) napovídá, že byl tento projekt zaměřen na spolupráci odborných škol. Tentokrát se ke spolupráci sešlo 5 odborných škol zaměřených gastronomickým směrem. Projekt byl zaměřen na nalezení společných témat v gastronomických oborech, ale také využití oboru floristika v gastronomických tématech.  Cílem bylo vytvoření nadnárodních kvalifikačních modulů na téma zelenina a její zpracování v gastronomii.

 V projektu zpracované kvalifikační moduly se zabývají tímto tématem, což je součástí vzdělávacích oborů gastronomie, kuchař-číšník, zelinář a florista. Jedná se o společné třecí plochy vzdělávacích modulů pro gastronomické vzdělávací obory a odbory zahradnicko-zelinářské.

Do projektu byly zapojeny dvě české školy – naše škola a partnerská škola v Třešti, dále polská škola z Pieszyc, chorvatská škola z Orahovice a slovenská škola z Martina. Během projektového období se uskutečnilo několik mezinárodních setkání v jednotlivých zemích, během nichž byly zorganizovány workshopy a vytvořeny učební materiály, pracovní listy a společné kompendium obsahující jednotlivé moduly.

Ve vzdělávacích modulech se zapojené školy zabývaly novými moderními trendy: v cateringu - využití zeleniny ve smyslu prezentace jídel a moderními trendy v aranžování zeleniny. Šlo o kreativní vyřezávání zeleniny a její využití pro slavnostní stolové dekorace.

Ve floristické oblasti šlo o seznámení se s novým stylem, morimono , který používá některé zeleniny nebo ovoce a také s možností vytvářet kreativní dekorace za pomoci vyřezávání zeleniny.

Projektová setkání a celá organizace projektu byla naplánována při první schůzce pedagogů v koordinátorské škole, tedy u nás v Nové Pace.

Vybraní žáci a vyučující z jednotlivých škol se v každé zemi zúčastnili několika workshopů, jejichž obsahem byly různé činnosti spojené s využitím zeleniny v gastronomii.  V každém workshopu se prováděly různé činnosti, týkající se zeleniny:

-setkání v Nové Pace: ozdobné vyřezávání zeleniny a dekorace ze zeleniny

-setkání v Třešti: probíhal workshop morimono, neboli tvorba zeleninových a ovocných dekorací ve stylu ikebany a workshop zpracování zeleniny.

-setkání v Chorvatsku: workshop využití zeleniny ve studené kuchyni a seznámení s netradičním druhem zeleniny, a to s batáty (sladké brambory). Návštěva farmy, kde jsou batáty pěstovány, skladovány, ošetřovány a zpracovávány. Studenti a vyučující se zde naučili připravovat nejrůznější pokrmy, např. předkrmy, polévky, přílohy nebo moučníky.

-setkání v Polsku: účastníci projektu se zde věnovali teplým zeleninovým pokrmům. Dalším úkolem bylo vytvoření slovníku odborných výrazů

-setkání na Slovensku – seznámení s přípravou teplých zeleninových pokrmů, zopakování dosud získaných znalostí

Součástí jednotlivých setkání bylo také poznávání památek, kultury a životního stylu jednotlivých zemí.

Na závěr projektu došlo k setkání pedagogů v Chorvatsku - v Orahovici, kde byly projednány výsledky projektu a shromážděny vytvořené materiály a také byla objasněna problematika závěrečné zprávy.

Ve všech mezinárodních projektech, které naše škola organizuje, se snažíme, aby se co největší počet studentů a i vyučujících mohl podívat do zahraničí porovnat a poznat úroveň a organizaci odborného školství a využít nové podměty.

Naše škola sehrála hlavní roli v koordinaci tohoto projektu a řízením celého projektu byla pověřena Mgr. Milena Jarošová, která působila jako hlavní koordinátor celého mezinárodního partnerství. Všechny zúčastněné školy by si přály pokračování navázaného přátelství, a tak budeme doufat, že v novém programovém období těchto mezinárodních projektů se najde ochotná škola, která by sehrála roli koordinátora. Se změnou projektového období došlo totiž i ke změnám především finančního vedení projektů partnerství odborných škol a tedy i k zvýšené náročnosti činnosti koordinátorské odborné školy. V tomto ohledu mají všeobecně vzdělávací školy daleko větší výhodu.

Úvodní projektové setkání v Nové Pace – koordinační setkání vyučujících

 

První setkání s workshopy – Nová Paka

Z workshopů při druhém setkání v Třešti

Z workshopů a výletů při třetím setkání v Chorvatsku

Z workshopů a výletů při čtvrtém setkání v Polsku.

 

Z workshopů a výletů při pátém setkání na Slovensku