Erasmus+ spolupráce škol (2020-2023)

Zpráva o mobilitě C1

Zpráva o mobilitě C3

Zpráva o mobilitě C4

Zpráva o mobilitě C5

Zpráva o mobilitě C8

Podrobnější informace a hlavně výstupy projektu jsou uveřejněny na webových stránkách projektu:  

https://ukazcoumis.webnode.sk/  

Erasmus + - projekt spolupráce české a slovenské školy – 

Nová Paka a Bardějov 

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ - projekty spolupráce škol ( 2020-1-CZ01-KA229-078175_1), pro který naše škola získala grant pro školní roky 2020-2023 ( projekt prodloužen o jeden rok vzhledem k hygienické situaci). Projekt jsme nazvali „Ukaž, co umíš“  

Jedná se o spolupráci s podobně zaměřenou slovenskou školou v Bardějově, který se zaměřuje na rozvoj mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání. Záměrem projektu je vyzdvihnout silné stránky obou škol a využít je k jejich vzájemnému předávání prostřednictvím projektových aktivit. Bohužel mezinárodní setkání v začátku projektu nebyla ještě možná, tak se obě školy zaměřily na jejich přípravu. Při přípravě projektu a jeho prvních setkání jsme pracovali na výběru tradičních regionálních pokrmů, jejich recepturách a byla připravena jejich prezentace v digitální podobě.  

V tomto projektu bylo cíleno na výměnu příkladů dobré praxe se záměrem posílit konkurenceschopnost žáků v různých kulinářských soutěžích (slovenská škola vyniká při přípravě studentů na baristické či barmanské soutěže a naše zase ve vyřezávání ovoce a zeleniny a kulinářských soutěžích typu Gastro Hradec Králové). Cílem je tedy předávání dobrých příkladů z výchovně vzdělávacího procesu jak v jeho teoretické ale i praktické části (především organizace praktického vyučování a spolupráce se sociálními partnery). Projekt zahrnuje žáky gastronomických oborů (obor Kuchař, Číšník) a oborů souvisících se službami cestovního ruchu (obor Hotelnictví). Projektové aktivity jsou zaměřeny na posílení povědomí o společném evropském gastronomickém dědictví, na poznání různých kulinářských tradic a jejich vzájemné předávání a v neposlední řadě na poznání kulturního a historického prostředí regionů partnerů.  

Podrobnější informace a hlavně výstupy projektu jsou uveřejněny na webových stránkách projektu:  

https://ukazcoumis.webnode.sk/  

https://475c5ce9a6.cbaul-cdnwnd.com/562356e17e02010e795ffc71d0e8205f/200000264-8080680807/1639918977340.jpg?ph=475c5ce9a6

Připravili jsme krátké shrnutí ze setkání – vzdělávacích aktivit ve škole v Nové Pace:  

První mobilita C1: červen 2021 

Slovenští učitelé navštívili školu v Nové Pace. Pracovní program byl zaměřen hlavně na gastronomické téma týkající se práce s žáky a výukovými metodami. Česká škola seznámila svého partnera se systémem výuky kuchařské technologie za pomoci výukových kurzů „Kulinářského umění " založených na ITC technice (výuka, ověřování a testování znalostí) a možností účasti v rámci tohoto „Kulinářského umění“ na praktických kurzech pro talentované žáky a jejich účasti na celostátní soutěži " young chef" v rámci tohoto „Kulinářského umění“. Slovenští pedagogové se seznámili s výukou tímto programem a také si ho prakticky vyzkoušeli. Program se setkal s velmi kladným ohlasem, a proto jim byl zprostředkován kontakt na provozovatele s cílem tento program získat pro slovenskou školu. Pedagogové si vzájemně předali zkušenosti s prací s talentovanými žáky a jejich přípravou na soutěže a dále zkušenost i s motivací slabších žáků, kdy právě program „Kulinářské umění“ velmi pomáhá. Souběžně se vzdělávacími aktivitami se pedagogové seznámili s kulturním prostředím našeho města (návštěva muzea- klenotnice) a navštívili některé sociální partnery školy, kdy se s velkým ohlasem setkala nejen exkurze v místním pivovaru a hotelu Stromu života v Lázních Bělohradě, kde naši žáci vykonávají své školní praxe.  

Další aktivity jsou samostatné a doprovázené i fotodokumentací.