Projekt Erasmus+ 2021/2023

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ - projekty mobilit( 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016210), pro který naše škola získala grant pro školní roky 2021-2023 se zrealizovalo několik zahraničních stáží našich studentů. Díky nepředvídatelné situaci s vývojem hygienické situace se výjezdy začaly uskutečňovat až téměř na závěr školního roku 2021/2022, kdy vyjela skupina studentů na Slovensko k našemu tradičnímu partnerovi do hotelu v Mojmírovcích a druhá skupina je následovala na konci srpna tohoto školního roku. Naši studenti během svých praxí skutečně nezahálí, zapojují se do reálného chodu hotelového komplexu a jsou skutečnou posilou a pravou rukou místních zaměstnanců, kteří hodnotí naše studenty velmi pozitivně a velmi kladně je hodnotí v porovnání s místními studenty, kteří v jejich zařízení absolvují své školní praxe.

Druhá skupina studentů se vrátila ze Slovenska 13. září a jsou plni dojmů a cení si praxe, kterou zde mohli absolvovat a to i hlavně z toho důvodu, že tu opravdu nezaháleli. Studenti oboru Kuchař-číšník a oboru Hotelnictví se pustili do příprav několika svatebních tabulí a do různých oslav uzavřených skupin. Dokonce si vyzkoušeli i angličtinu při další velké akci – mezinárodní konference hygieny potravin. Při přípravě a realizaci takových velkých akcí se naši studenti osvědčili nejen v obsluze, ale také i v hotelové kuchyni. Studenti oboru Hotelnictví měli kromě restauračního provozu možnost poznat i lůžkovou část hotelu, kde asistovali v housekeepingu a na recepci. 

 

 

 

V první skupině studentů na konci školního roku 2021/22 měli možnost si prakticky vyzkoušet své odborné schopnosti i studenti oboru Cukrář a Pekař, kteří si vyzkoušeli přípravu snídaňového pečiva a dezertů. Podle slov studentky pekařského oboru Míši Ritterové: „Jela bych hned znovu, hodně se mi tam líbilo“.  Většina studentů má podobný názor a to určitě těší naše organizátory těchto projektů, když se jim takto vrací náročná administrativní práce spojená s přípravou a realizací takových projektů. Kromě pracovního prostředí studenti v rámci jejich výjezdů poznávají kulturu a historii našeho slovenského souseda. Tentokrát to byla návštěva historického horního města Kremnice, kde navštívili muzeum a hrad a v neposlední řadě také blízké město Nitru, kde si z hradeb místního hradu mohli vychutnat překrásný výhled na celé město. Ve volném čase měli možnost využívat wellnessovou část hotelu s velkým bazénem, saunami a výřivkami a došlo také i na posilovnu, oblíbený bowling a minigolf a někteří odvážlivci zkusili tenis a badminton na hotelovém hřišti. Další zábavou ve volném čase byla také návštěva blízkého termálního koupaliště. 

V rámci tohoto projektu byli studenti také vysíláni do německého hotelu v oblasti Berchtesgadenu, kam studenti vyjíždějí na zhruba měsíční pracovní stáže zcela samostatně. Stáže v německém hotelu probíhali od května 2022, kdy odjel první student, který musel trochu komplikovaněji cestovat s přestupy vlakem, protože autobusové spojení po kovidovém období nebylo ještě v provozu. Během tohoto mezinárodního projektu se v německém hotelu vystřídá 7 studentů. Je to pro ně velká výzva, protože se musí spoléhat na svoje schopnosti samostatně cestovat a samostatně absolvovat zahraniční stáže. Většina studentů to ale zvládala velmi dobře a s takovými praxemi jsou spokojeni. Vědí, že vše závisí na schopnosti obstát v týmu a tedy na správné komunikaci a samozřejmě také na svých profesionálních schopnostech.

,

Projekt mobilit, v kterém naši žáci měli možnost účastnit se zahraniční praxí v partnerských hotelích na Slovensku a Německu, byl završen účastí našich žáků na mezinárodní soutěži“ Světovém poháru kuchařů a cukrářů“ v Lucembursku. Naši žáci zde dosáhly obrovského úspěchu ziskem zlaté a bronzové medaile.