Projekt Comenius

Nový projekt v rámci programu Comenius nese název „EUROPESCO“ a hlavním jeho
spolutvůrcem (společně s polskou partnerskou školou) je právě SŠGS. Tentokrát jsme
připravili projekt zaměřený do oblasti cestovního ruchu, projekt mapující památky ze
seznamu UNESCO v jednotlivých účastnických zemích. Cílem celého projektu je vytvoření
uceleného materiálu, který přiblíží nejatraktivnější památky zařazené na seznam UNESCO
ve všech šesti účastnických zemích. Studenti společně zpracují obrazový a textový
materiál včetně filmového záznamu, který poslouží k propagaci a přiblížení těchto památek
v jednotlivých zemích. Součástí výstupu se stane i vícejazyčný odborný slovník a další
materiály.

Projekt však sleduje i další cíle – posilování jazykových kompetencí účastníků projektu
(jednacím jazykem je opět angličtina), vzájemné poznávání mladých lidí v rámci EU a
navazování neformálních přátelství, ale i poznávání zajímavostí regionu, školských systémů
a průběhu studia v jednotlivých státech. Do projektu je zapojeno šest zemí: naše škola jako
zástupce České republiky, dále Polsko, Itálie, Francie a Bulharsko. Sedmá země, Rumunsko,
bohužel neobdržela grant od své národní agentury.

 

Vytvořené materiály v rámci programu Comenius projet EUROPESCO

V rámci programu Comenius se uskutečnil projet „EUROPESCO“,  který byl zaměřený do oblasti cestovního ruchu a mapující památky ze seznamu UNESCO v jednotlivých účastnických zemích. Během dvouletého projektu studenti vytvořili různé materiály, které přibližují nejatraktivnější památky zařazené na seznam UNESCO ve všech pěti zúčastněných zemí. Studenti společně zpracovali obrazový a textový materiál včetně filmového záznamu, který poslouží k propagaci a přiblížení těchto památek v jednotlivých zemích. Součástí výstupu se stal i vícejazyčný odborný slovník a další materiály. Většina výsledných produktů/materiálů jsou umístěny na stránkách projektu v systému moodle  https://www.europesco.eu/moodle/   , kde v kurzu Czech Republic najdete všechny materiály, které vytvořil český tým v podsložce „ Materials, made by the Czech team „:

jsou to:

-legendy o Praze a Nové Pace

-lekce češtiny

-několik prezentací o památkách Unesca v České republice

-dvě soutěže v poznávání památek (pro setkání v České republice)

-několikadílný obrázkový slovník výrazů na téma památky ( za vytvoření zodpovědný český tým)

-několik videí ze setkání v jednotlivých zemích

-některé návrhy českého týmu pro logo projektu

Na webových stránkách školy jsou komentáře a fotodokumentace k jednotlivým setkáním v partnerských zemích (Mezinárodní projekty: Comenius 11/13).

Ve videogalerii školy najdete video– reportáž regionální televize o prvním projektovém setkání v Nové Pace. (https://www.ssgs.cz/videogalerie/ ), DVD k problematice Unesco vytvořené našimi studenty je nahttps://www.youtube.com/watch?v=XevL-7qWCm0&feature=youtu.be

 

Již 7. mezinárodní projekt na SŠGS Nová Paka

 

V neděli  9.10. přicestovali do Nové Paky opět studenti ze zahraničí. Jednalo se o účastníky nového projektu s názvem „EUROPESCO,“ jehož hlavním spolutvůrcem (společně s polskou partnerskou školou) je právě SŠGS.  Jedná se o mezinárodní projekt Comenius schválený Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy Praha.

Do celého projektu je nyní zapojeno 6 středních škol ze šesti zemí – Českou republiku zastupuje SŠGS Nová Paka, dále se projektu účastní Polsko (Darlowo), Itálie (Turín), Francie (Valognes – Normandie), Bulharsko (Nova Zagora) a čekatelskou zemí je Rumunsko (Alba Iulia), která v době „českého pobytu“ čekala na schválení své účasti v projektu rumunskou národní agenturou.

V rámci českého pobytu navštívili účastníci projektu Kutnou Horu, Prahu, kde se seznámili detailně právě s památkami ze seznamu Unesca, dalším cílem návštěvy se stal Kuks a součástí programu byla i návštěva Českého ráje (zařazen do sítě geoparků- sesterské organizace UNESCO), prohlídka zajímavostí Novopacka a Nové Paky. V doprovodném programu se uskutečnila řada neformálních setkání včetně velmi úspěšné diskotéky.

Základním úkolem programu Comenius je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.  Lze s potěšením zkonstatovat, že ve vazbě k tomuto cíli byla novopacká část projektu EUROPESCO více než úspěšná.

Naši studenti se těší na návštěvu Polska (březen 2012), dále Itálie (květen 2012) a určeno je také setkání v Bulharsku (začátek října 2012), později bude následovat návštěva Francie.

Součástí projektu je také vytvoření společné digitální platformy, kterou se stal tzv. e-twinning. Upozorňujeme studenty, kteří jsou v projektu zapojeni, že mohou tuto platformu využívat a prohlédnout si tak všechny materiály vytvořené pro první setkání - včetně fotografií. Tato platforma se může používat také pro vzájemnou komunikaci – především s francouzskými studenty.

Milena Jarošová

koordinátor projektů

 

 

Účastníky přivítal vodník a vodnice společně s děvčaty prvního ročníku, která se postarala o hudební program.

 

Naše konferenciérky – uváděly celý pondělní program včetně jazykové lekce českého jazyka.

 

Studenti naší školy si připravili komponovaný program se scénkami, písněmi a tancem, ve kterém představili české památky zapsané v Unescu. Jiní studenti si připravili video o organizaci Unesco a Seznamu světového dědictví.

Studenti v mezinárodních skupinách řešili úkoly týkající se památek Unesca. Jedním z úkolů bylo také správně identifikovat památky a umístit obrázky památek do map jednotlivých zemí účastnících se tohoto projektu.

 

Poslední den projektového setkání v Nové Pace byla provedena evaluace celého týdne a to opět zábavnou formou testů – identifikování obrázků památek Unesca v České republice, především navštívených míst. Další aktivita spočívala v umístění obrázků s označením památky na správné místo v mapě České republiky.

 

Co myslíte, máme to správně?

 

 

Setkání v Polsku ( 25.3.- 31.3.2012)

Polští partneři si pro nás připravili opravdu pestrý program, který se nám opravdu hodně líbil. Nezačínal tentokrát v sídle školy našeho partnera, ale v městě pod patronací Unesca , v Toruni. Náš tým toto velmi uvítal, protože jsme nemuseli přejíždět celou zemi až k Baltskému moři najednou.

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\cim.JPGJaké památky jsme si v Polsku prohlédli? Tentokrát jsme viděli skutečně hodně pozoruhodných míst a mohli jsme se seznámit s kulturou a historií našeho souseda a mohli jsme se přesvědčit, že naše oba státy mají hodně společného nejen v historii ale i v současnosti. Hned za hranicemi Polska jsme udělali zastávku v městě Šwidnici, kde jsme si s velkým obdivem prohlédli jeden z unikátních hrázděných „Kostelů Míru „ – měli jsme velké štěstí, že byl náhodou v tuto mimosezonní dobu otevřen.

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG0666.JPG

Společná místa naší a polské historie jsme si na další cestě do místa setkání prohlédli v Hnězdně, kde jsme navštívili katedrálu zasvěcenou sv. Vojtěchu pocházejícímu z českého rodu Slavníkovců.  S tímto městem je také spojena následující legenda:  Podle legendy tři bratři Lech, Čech a Rus hledali místo, kde by se mohli usadit. Nalezli pahorek, na němž stál starý dub, na kterém v hnízdě seděl bílý orel. Lech se zde rozhodl usadit. Kolem dubu zbudoval svůj hrad, nazval ho Hnězdno podle orlího hnízda a bílého orla přijal za svůj znak. Zbývající bratři pak putovali dále, Čech na jih a Rus na východ. Jaké pak bylo překvapení, když naši polští kamarádi právě tuto legendu zdramatizovali a výborně sehráli při projektových aktivitách ve škole.

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG0757.JPGPopis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG0763.JPGPopis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG0856.JPG

V městě Toruni jsme se přesvědčili, že existuje i jiná šikmá věž než ta v italské Pise a že je docela těžké udržet stabilitu při stání u paty téhle polské rarity, „Křivé věže“, vychýlené z osy o 140 cm. Komu se to ale podařilo, tak podle pověsti nemá na svědomí žádný hřích, komu ne, tak ten má na svědomí nějaké provinění.  Dalším super zážitkem tohoto města, byl program o vzniku a vývoji planet v Koperníkovu planetáriu.

Není pochyb o tom, že město žije Koperníkem – Koperníkův rodný dům, muzeum, pomník a samozřejmě také Koperníkova univerzita. I toto město má něco společného s naší zemí, respektive naším „ Městem perníku“, Pardubicemi. Sami jsme si vyzkoušeli v muzeu perníku, že není až tak jednoduché si takový perník zhotovit. Pro některé bylo docela zbytečné používat při vytváření perníkových kreací dřevěných forem se zajímavými motivy (mimochodem vyrobené a dovezené z Pardubic-muzea „ Perníkové chaloupky“ ), tak raději hned své nepovedené výtvory snědli. Někteří se však mohli pyšnit  svým vlastnoručně vyrobeným  perníkem a dovezli ho domů jako hezký  suvenýr.

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG1341.JPG Velmi zajímavá byla zastávka u památníka Westerplatte u Gdaňsku, který představuje  důležitý symbol polského protinacistického odporu, kde se bránila malá polská posádka proti drtivé německé přesile sedm dní, až 7.září po naprostém vyčerpání kapitulovala. Zábavnou aktivitu si na nás naši hostitelé připravili v Gdaňsku, díky ní jsme se seznámili s jedním z nejkrásnějších polských měst a navíc jsme získali spoustu společných fotografií nás a našich zahraničních kamarádů v pozadí s památkami tohoto krásného města. Pravda, prezentace z této prohlídky nám daly dost zabrat, proto také nejlepší prezentace byly patřičně oceněny. V čem byl ale náš tým daleko lepší?  Po výukové lekci polštiny náš tým prokázal nejlepší znalosti jazyka našeho partnera. Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG1514.JPG

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG0980.JPGAsi nejvíce jsme byli uchváceni hradem Malborkem, skutečnou perlou mezi polskými památkami. Věděli jste, že je tonejvětší gotická stavba na světě a současně také největší stavba z cihel na světě? V jedné z expozic hradu jsme mohli obdivovat další atraktivitu, polský jantar v přírodní formě a zpracovaný do podoby krásných starobylých, ale i docela moderních šperků a jantarem vykládaných luxusních užitkových předmětů. Opravdová nádhera!

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG1275.JPGPopis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG1156.JPG Ovšem najít přírodní pravý kousek jantaru na mořské pláži při naší zastávce při cestě do Darlowa, to byl obrovský zážitek pro nás všechny.  V pro nás už známém partnerském městě nesměla chybět návštěva zámku, hlavně ale pláží a mořského přístavu.

 

 

 

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG1619.JPG

 

V doprovodném programu se uskutečnila řada neformálních setkání včetně sportovního soutěžení a velmi úspěšné diskotéky, V průběhu projektových aktivit v partnerské škole jsme shlédli prezentace partnerů o svých školách, o památkách v italském Turíně a jeho okolí jako motivaci pro příští projektové setkání v Itálii, na které se už hodně těšíme a nemůžeme se dočkat 28. května, kdy do italského Turína odjíždíme.

Popis: F:\Comenius 20011-2013\Poland\foto-Polsko\CIMG1570.JPG

 

Setkání v Itálii ( 28.5.- 3.6.2012)

Setkání v Itálii  ( 28.5.- 3.6.2012)

Italská partnerská škola si pro nás připravila program, který sliboval hodně zajímavého, a tak jsme se všichni na toto setkání v Turíně těšili. Tématem našeho projektu je poznávání památek Unesca v partnerských zemích. Itálie je však zemí s největším počtem těchto památek, nebylo pochopitelně možné postihnout celou zemi, a tak jsme se zaměřili na památky v okolí Turína, hlavního města regionu Piemont. Památky zapsané v seznamu Unesco jsou v tomto regionu dvojího typu: první skupinu představují královské paláce. Když vévodové Savojští v roce 1562 učinili z Turína své sídelní město, započali éru své proslulé stavební činnosti, kterou chtěli demonstrovat sílu vládnoucího domu. Díky velké řadě stavebních projektů za pomoci předních architektů a umělců své doby, vytvořili výjimečný komplex několika paláců umístěných jak do vlastního hlavního města, tak také na venkov do blízkosti Turína. Navštívili jsme tak krásné dva zámky Palazzo Reale v Turíně a nedaleko Turína zámek Racconigi.

Zámek Racconigi a naše skupina.

 Studenti při prohlídce Palazza Reale

 Druhou skupinou jsou sakrálních památky, které jsou tvořeny devíti „tzv. Sacri Monti“ pocházejícími ze 16. A 17. století. Tyto posvátné hory vybavené architektonickými prvky jako jsou různé kaple, kapličky a kostely mají symbolický duchovní význam. Velmi cenné je jejich nádherné začlenění do okolní krajiny hor, lesů, kopců a jezer. Právě tato skutečnost nás nadchla při prohlídce Sacro Monte di Orta, posvátné hory vypínající se nad hladinou jezera Orte. S terasy kostela zasvěcenému sv. Františku z Assisi jsme mohli pozorovat nádherně položené jezero v kouzelné krajině lemované vysokými vrcholky hor, z nichž některé byly ještě pokryty zbytky sněhu. Obdivovali jsme tuto památku také z vody při plavbě po jezeře na malý ostrůvek zasvěcený svatému Giuliovi. Na toto jezero budeme vzpomínat určitě nejvíce, protože jsme mohli okusit osvěžující vodu při třicetistupňovém vedru. Úchvatné bylo nejen jezero ale i malé historické centrum městečka Orta San Giulio, kde jsme si připadali jako na mořském pobřeží.

Velmi zajímavá byla také naše první zastávka v rámci našeho projektu v místě nazvaném Sacra di San Michele. Starobylý klášter vybudovaný na impozantním místě, svým umístěním na vrcholu kopce Pirchiriano vysokého téměř tisíc metrů potvrzuje své zasvěcení kultu svatého Michala. Pohled jak z letadla z vyhlídkových teras kláštera byl opravdu nádherný.

V doprovodném programu se uskutečnila řada neformálních setkání včetně  úspěšné diskotéky. V průběhu projektových aktivit v partnerské škole jsme si prohlédli  školu, někteří navštívili studenty v učebnách. Musíme ale konstatovat, že organizační schopnosti našich hostitelů nejsou stoprocentní, což se projevovalo častým čekáním na přesnější organizační pokyny. Naši studenti si to ale vynahradili díky neformálním setkáním zúčastněných skupin studentů a především díky úspěšné diskotéce. Naši studenti se už těší na své nové kamarády v Bulharsku, kam odjíždíme koncem září/ začátkem října.

 

 

Setkání v Bulharsku

září/říjen 2012(27.9. - 5.10.)

Bulharská škola si připravila asi nejrůznorodější program ze všech proběhlých setkáních, a tak si na své přišli úplně všichni. Tak jako v Polsku program nezačínal v partnerské škole, ale v Sofii. Studenti oboru Hotelnictví a turismu vědí, že při cestování autobusem se musí dodržovat bezpečnostní přestávky, a tak byla do programu přejezdu do Bulharska zařazena příjemná přestávka v městě Szeged s koupáním v termálních bazénech. Další den jsme se už v Sofii setkali s ostatními skupinami studentů a společně jsme si prohlédli hlavní město.

Naše skupina v Sofii, před prezidentským sídlem. Před kostelíkem Bojana, na okraji Sofie

Fresky v kostele namalované v roce 1259 patří k nejdůležitějším souborům středověkých nástěnných maleb. Celý komplex Bojana patří k nejlépe zachovaným památkám východoevropského středověkého umění.

V dalším programu jsme si prohlédli další památku Unesco, kterou byli všichni opravdu nadšeni. Krásné počasí ještě umocňovalo krásný dojem z opravdu nádherného Rilského kláštera, založeného v 10. století sv. Janem z Rily, poustevníkem kanonizovaným ortodoxní církví. Jeho asketické obydlí a hrobka se staly posvátnými místy a byly transformovány do klášterního komplexu, který hrál důležitou roli v duchovním a společenském životě středověkého Bulharska. Po tom co byl klášterní komplex počátkem 19. století zničen požárem, byl v letech 1834-62 postaven nanovo. Klášter je typickým příkladem bulharské renesance (18. a 19. století) a symbolizuje povědomí slovanské kulturní identity následující po staletích cizí okupace.

Asi největší nadšení v našem týmu si vysloužila návštěva národního parku Pirin, i přes poměrně rychlý pochod k nádherným jezerům. Jen náš tým měl to štěstí dojít nejvýše a užít si opravdu nádherné scenérie v překrásném pohoří. Vždyť, který jiný tým než náš by měl mít nejlepší předpoklady k rychlému výstupu? My z hor jsme na pochody zvyklí a ostatní týmy z rovin se nám nemohou vyrovnat.

Ani náš průvodce nevěřil, že chceme jít rychleji a dojít až k hornímu jezeru. Tak už půjdeme??

Náš tým u horního, tzv. Rybíhojezera

Není to nádhera? Všichni bychom se ještě někdy rádi vrátili. Pirinské hory nabízí různorodé a pravdu jedinečné pohledy na zdejší krajinu s vysokou estetickou hodnotou

Pirinský národní park rozkládající se na ploše 27 400 hektarů se nachází v nadmořské výšce 1 008-2 914 metrů v pohoří Pirin na jihozápadě Bulharska. Má typicky balkánskou krajinu s povrchem pokrytým vápencovými útvary, jezery, vodopády, jeskyněmi a borovicovými lesy. Skalnaté hory se 70 jezery jsou domovem několika stovek endemických a vzácných druhů flóry typické pro dobu pleistocénu na Balkánu.

Projektové aktivity se odehrávaly dvoufázově. První pracovní část se konala v horském středisku Pirinu, v Bansku. Proběhla jazyková lekce, slyšeli jsme lidové písničky a seznámili jsme se s krásnou legendou o slovanské tanečnici a tureckém vládci. Druhá část proběhla v místě partnerské školy, v Nové Zagoře. Studenti vytvořili mezinárodní skupiny, které řešily různé úkoly spojené s projektem – různé quizy o památkách Unesca v Bulharsku a o kultuře a lidových tradicích Bulharska. Mimo jiné se také učili bulharské lidové tance. Ty nám samozřejmě nešly tak dobře jako dětským i juniorským tanečníkům a tanečnicím, jak nám předvedli při veřejném vystoupení na městském náměstí. I naši studenti předvedli zadaný úkol- nacvičili a předvedli lidovou písničku.

Nácvik bulharského lidového tance.

V projektových tričkách a v mezinárodních skupinách řeší účastníci různé úkoly spojené s naším projektu.

Na cestě do Nové Zagory jsme ještě navštívili město Plovdiv s historickými památkami a typickými dřevěnými domy.

Tradiční přivítání v partnerské škole.

I když zařízení partnerské školy není nejnovější, tak tuto aulu jsme jim hodně záviděli

Tak co, povedla se nám ta písnička? Vystoupení našeho týmu


Poslední zastávka všech zúčastněných týmů v krásném přímořském městečku, Nesebar

Stará část Nesebru se nachází na skalnatém poloostrově v Černém moři. Nesebr, kterému je přes 3 000 let, byl původně thráckou osadou nazývající se Menebria. Počátkem 6. století př. n. l. se město stalo řeckou kolonií. Zbytky řeckého osídlení, které jsou převážně z doby helénské, zahrnují akropoli, Apolonův chrám, agoru a zeď z thráckého opevnění. Ze středověku, kdy Nesebr byl jedním z nejdůležitějších byzantských měst na západním pobřeží Černého moře, se zachovala bazilika a pevnost. Dřevěné domy z 19. století představují zase typickou architekturu této doby v oblasti Černého moře. Není ale jen starý Nesebr, nová část hraje velkou roli v cestovním ruchu. Při pobřeží je vybudována řada hotelů a v jednom z nich jsme strávili poslední dvě noci.

Když už jsme u moře, tak abychom nezkusili mořskou vodu? Je teplo, slunce svítí, tak hurá do vody!

Taneční i jiné kreace posledního dne společného setkání v Bulharsku

Druhý den se loučíme a vydáváme se na dalekou cestu domů. Na cestě se zastavujeme u bulharsko- rumunských hranic v památce Unesco v místě Madara. Takzvaný Madarský jezdec představuje postavu rytíře triumfujícího nad lvem,  byl vytesán do 100 metrů vysokého skalního útesu. Madara byla prvním posvátným místem první bulharské říše, předtím než Bulhaři v 9. století konvertovali ke křesťanství. Nápisy vedle postavy jezdce vypráví o událostech, ke kterým došlo mezi lety 705-801.


Maďarský koník, velmi působivé místo.


Na zpáteční cestě přenocujeme v rumunských horách (v krásném a kupodivu levném pensionu), ráno si ještě prohlédneme Drakulův hrad Bran a pak už bez zastávky jedeme domů. Náročná cesta, ale krásné zážitky! Těšíme se už na další setkání s přáteli z partnerských zemí. Tentokrát vyjedeme do Francie.

Russe, jeden ze dvou mostů přes Dunaj v Bulharsku

Hrad Bran

 

Setkání v Bulharsku

září/říjen 2012(27.9. - 5.10.)

Bulharská škola si připravila asi nejrůznorodější program ze všech proběhlých setkáních, a tak si na své přišli úplně všichni. Tak jako v Polsku program nezačínal v partnerské škole, ale v Sofii. Studenti oboru Hotelnictví a turismu vědí, že při cestování autobusem se musí dodržovat bezpečnostní přestávky, a tak byla do programu přejezdu do Bulharska zařazena příjemná přestávka v městě Szeged s koupáním v termálních bazénech. Další den jsme se už v Sofii setkali s ostatními skupinami studentů a společně jsme si prohlédli hlavní město.

Naše skupina v Sofii, před prezidentským sídlem. Před kostelíkem Bojana, na okraji Sofie

Fresky v kostele namalované v roce 1259 patří k nejdůležitějším souborům středověkých nástěnných maleb. Celý komplex Bojana patří k nejlépe zachovaným památkám východoevropského středověkého umění.

V dalším programu jsme si prohlédli další památku Unesco, kterou byli všichni opravdu nadšeni. Krásné počasí ještě umocňovalo krásný dojem z opravdu nádherného Rilského kláštera, založeného v 10. století sv. Janem z Rily, poustevníkem kanonizovaným ortodoxní církví. Jeho asketické obydlí a hrobka se staly posvátnými místy a byly transformovány do klášterního komplexu, který hrál důležitou roli v duchovním a společenském životě středověkého Bulharska. Po tom co byl klášterní komplex počátkem 19. století zničen požárem, byl v letech 1834-62 postaven nanovo. Klášter je typickým příkladem bulharské renesance (18. a 19. století) a symbolizuje povědomí slovanské kulturní identity následující po staletích cizí okupace.

Asi největší nadšení v našem týmu si vysloužila návštěva národního parku Pirin, i přes poměrně rychlý pochod k nádherným jezerům. Jen náš tým měl to štěstí dojít nejvýše a užít si opravdu nádherné scenérie v překrásném pohoří. Vždyť, který jiný tým než náš by měl mít nejlepší předpoklady k rychlému výstupu? My z hor jsme na pochody zvyklí a ostatní týmy z rovin se nám nemohou vyrovnat.

Ani náš průvodce nevěřil, že chceme jít rychleji a dojít až k hornímu jezeru. Tak už půjdeme??

Náš tým u horního, tzv. Rybíhojezera

Není to nádhera? Všichni bychom se ještě někdy rádi vrátili. Pirinské hory nabízí různorodé a pravdu jedinečné pohledy na zdejší krajinu s vysokou estetickou hodnotou

Pirinský národní park rozkládající se na ploše 27 400 hektarů se nachází v nadmořské výšce 1 008-2 914 metrů v pohoří Pirin na jihozápadě Bulharska. Má typicky balkánskou krajinu s povrchem pokrytým vápencovými útvary, jezery, vodopády, jeskyněmi a borovicovými lesy. Skalnaté hory se 70 jezery jsou domovem několika stovek endemických a vzácných druhů flóry typické pro dobu pleistocénu na Balkánu.

Projektové aktivity se odehrávaly dvoufázově. První pracovní část se konala v horském středisku Pirinu, v Bansku. Proběhla jazyková lekce, slyšeli jsme lidové písničky a seznámili jsme se s krásnou legendou o slovanské tanečnici a tureckém vládci. Druhá část proběhla v místě partnerské školy, v Nové Zagoře. Studenti vytvořili mezinárodní skupiny, které řešily různé úkoly spojené s projektem – různé quizy o památkách Unesca v Bulharsku a o kultuře a lidových tradicích Bulharska. Mimo jiné se také učili bulharské lidové tance. Ty nám samozřejmě nešly tak dobře jako dětským i juniorským tanečníkům a tanečnicím, jak nám předvedli při veřejném vystoupení na městském náměstí. I naši studenti předvedli zadaný úkol- nacvičili a předvedli lidovou písničku.

Nácvik bulharského lidového tance.

V projektových tričkách a v mezinárodních skupinách řeší účastníci různé úkoly spojené s naším projektu.

Na cestě do Nové Zagory jsme ještě navštívili město Plovdiv s historickými památkami a typickými dřevěnými domy.

Tradiční přivítání v partnerské škole.

I když zařízení partnerské školy není nejnovější, tak tuto aulu jsme jim hodně záviděli

Tak co, povedla se nám ta písnička? Vystoupení našeho týmu


Poslední zastávka všech zúčastněných týmů v krásném přímořském městečku, Nesebar

Stará část Nesebru se nachází na skalnatém poloostrově v Černém moři. Nesebr, kterému je přes 3 000 let, byl původně thráckou osadou nazývající se Menebria. Počátkem 6. století př. n. l. se město stalo řeckou kolonií. Zbytky řeckého osídlení, které jsou převážně z doby helénské, zahrnují akropoli, Apolonův chrám, agoru a zeď z thráckého opevnění. Ze středověku, kdy Nesebr byl jedním z nejdůležitějších byzantských měst na západním pobřeží Černého moře, se zachovala bazilika a pevnost. Dřevěné domy z 19. století představují zase typickou architekturu této doby v oblasti Černého moře. Není ale jen starý Nesebr, nová část hraje velkou roli v cestovním ruchu. Při pobřeží je vybudována řada hotelů a v jednom z nich jsme strávili poslední dvě noci.

Když už jsme u moře, tak abychom nezkusili mořskou vodu? Je teplo, slunce svítí, tak hurá do vody!

Taneční i jiné kreace posledního dne společného setkání v Bulharsku

Druhý den se loučíme a vydáváme se na dalekou cestu domů. Na cestě se zastavujeme u bulharsko- rumunských hranic v památce Unesco v místě Madara. Takzvaný Madarský jezdec představuje postavu rytíře triumfujícího nad lvem,  byl vytesán do 100 metrů vysokého skalního útesu. Madara byla prvním posvátným místem první bulharské říše, předtím než Bulhaři v 9. století konvertovali ke křesťanství. Nápisy vedle postavy jezdce vypráví o událostech, ke kterým došlo mezi lety 705-801.


Maďarský koník, velmi působivé místo.


Na zpáteční cestě přenocujeme v rumunských horách (v krásném a kupodivu levném pensionu), ráno si ještě prohlédneme Drakulův hrad Bran a pak už bez zastávky jedeme domů. Náročná cesta, ale krásné zážitky! Těšíme se už na další setkání s přáteli z partnerských zemí. Tentokrát vyjedeme do Francie.

Russe, jeden ze dvou mostů přes Dunaj v Bulharsku

Hrad Bran