Obor Krejčí

Kód oboru: 31 - 58 - H / 01

Délka a forma studia: Tříleté denní studium

Zakončení studia: Závěrečná zkouška - výuční list

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Požadavky: Zájem o zvolený obor, vstupní lékařská prohlídka

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, lze přijmout i žáka, který ukončil ZŠ v nižším než 9. ročníku

Předměty v oboru:

ČJ, Literární výchova, NJ nebo AJ, ZSV, M, CH, Ekologie, TV, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Základy podnikání, Oděvní stroje a zařízení, Oděvní technologie, Konstrukce oděvů,Oděvní materiály, Modelování oděvů, Počítačové aplikace v oděvnictví, Dekorování textilu, Odborný výcvik

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Náklady na studium: Studium v teoretické i praktické části bezplatné

Další informace:

Zaměření ŠVP na modelování oděvů a návrhářství.  Určeno přednostně k soukromému podnikání. Vhodné pro dívky i chlapce. Specializační kurzy.- malba na látky, ap.

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Krejčí (Pdf)

Učební plán ŠVP obor Krejčí (pdf )

Převodník obor Krejčí (pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

 

Oborová galerie

 

Videoprezentace