Obor Kuchař - číšník

Kód oboru: 65 - 51 - H / 01

Délka a forma studia: Tříleté denní studium

Zakončení studia: Závěrečná zkouška - výuční list

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

 

Požadavky: Zájem o zvolený obor , vstupní lékařská prohlídka

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, lze přijmout i žáka, který ukončil ZŠ v nižším než 9.roč.

Předměty v oboru:

ČJ, Literární výchova,  NJ a AJ, ZSV, M, Chemie, Ekologie, TV, Informační a komunikační technologie, Společenská výchova, Ekonomika, Základy podnikání, Potraviny a výživa, Technologie, Stolničení, Zařízení provozoven, Speciální technologie a obsluha, Písemná komunikace, Odborný výcvik

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Náklady na studium: Studium v teoretické i praktické části bezplatné

Další informace:

Odborný výcvik v provozovnách a hotelích v blízkosti bydliště, ve III. ročníku pro nejlepší praktické stáže v zahraničí. Vhodné pro dívky i chlapce. Specializační kurzy.

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Kuchař  - Číšník (Pdf)

Učební plán ŠVP obor Kuchař - číšník (Pdf )

Převodník obor Kuchař - číšník (Pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

 

Oborová galerie

Videoprezentace