e-Twinning

Aktivita e-Twinning, který organizuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. E-Twinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. E-Twinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na společném portálu , kde se školy mohou do aktivity e-Twinning zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku.

První ročník třídy oboru hotelnictví a turismus se zapojil do aktivity e-Twinning a začal spolupracovat s třídou podobného směru z maďarské školy. Od záři se studenti obou škol podílejí na realizaci projektu , který je orientován na charakteristiku obou národních kuchyní . Studenti si prostřednictvím internetu budou vzájemně vyměňovat odbornou slovní zásobu z oboru gastronomie ( obrázkový slovník kuchyňského náčiní, nádobí, slavnostně prostřené tabule, jídelníček, národní pokrmy, potraviny, recepty apod.). V současné době studenti pracují na prezentacích, při kterých popisují školu, vyučované obory a popisují odborná pracoviště oboru gastronomie. Vedle plnění úkolů daných projektem si mohou dopisovat a vzájemně se poznávat . Hlavním cílem je posílení jazykových kompetencí – komunikačním jazykem je v případě tohoto projektu angličtina.

 

Další e-twinningovou aktivitou ve školním roce 2008-2009 (věříme, že i v následujícím roce ) je práce na projektu nazvaném ‘PROMO&SHARE’ . Jde o spolupráci celkem sedmi zemí ( Polsko, Itálie, Řecko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko, Česká republika) a hlavním tématem je sbírání  informací týkajících se turistického potenciálu místních regionů. Studenti sbírají informace o turistických zajímavostech regionu a vytvářejí různé prezentace, které uveřejňují na společné e-twinningové platformě. Hlaními iniciátory tohoto projektu byla polská a naše škola. Zainteresované partnerské země se dohodly , že se pokusí tuto pouze virtuální spolupráci uvést v reálný život a pokusí se  sestavit projektovou žádost a získat tak grant v programu Comenius. Tak se budou moci internetoví partneři setkat i v realitě.