Vzdělávání dospělých

Upozorňujeme, že aktuální nabídka kurzů pro podzim 2024 bude zveřejněna 15. 6. 2024. Registrace zájemců bude možná v přehledu kurzů do 15. 9. 2024.

Aktuální nabídka:

Kurzy pro dospělé (kliknutím otevři)

Kurzy profesní kvalifikace (kliknutím otevři - více informací)

Vážení návštěvníci této rubriky,

zde se Vám budeme snažit pravidelně předkládat ucelenou nabídku různých forem vzdělávání dospělých, ale i aktuální novinky, které škola průběžně v této oblasti připravuje.

Základ tvoří nabídka autorizovaných profesních kvalifikací, které umožňují proces vzdělávání ukončit vykonáním závěrečné zkoušky a po jejím zvládnutí získání výučního listu v daném oboru.

V další nabídce jsou  profesní kvalifikace, které nejsou součástí úplné profesní kvalifikace, ale  naše škola je úspěšně vyzkoušela v rámci celostátních projektů UNIV.

Poslední část vzdělávání představují zájmové a vzdělávací kurzy pro dospělé, jejichž absolvování zaručuje schopnost zvládnout a samostatně vykonávat činnosti, pro které daný kurz připravuje. Termíny pro konání kurzů:  říjen - listopad v podzimním termínu a únor - březen v jarním termínu. Přihlášky zasílejte alespoň s měsíčním předstihem před těmito termíny, ale lze je podávat i s předstihem větším.. Při dostatečném počtu zájemců však lze nabízené kurzy realizovat i v jiných termínech (po dohodě s účastníky kurzu). Autorizované profesní kvalifikace jsou termínově organizovány vždy po dohodě s účastníky.

V případě zájmu i případných nejasností se obracejte na vedoucí úseku vzdělávání dospělých (viz kontakty).

Přejeme Vám mnoho úspěchů při dalším vzdělávání a získávání nových vědomostí i dovedností.

Kolektiv pracovníků školy

 

Kontakty:

Vedoucí vzdělávání dospělých

Stanislava Štrynclová

strynclova@ssgs.cz

Masarykovo náměstí 2, Nová Paka
Telefon: +420 493 723 784
Mobil: +420 731 509 897