Obor Truhlář

Kód oboru: 33 - 56 - H / 01

Délka a forma studia: Tříleté denní studium

Zakončení studia: Závěrečná zkouška - výuční list

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Požadavky: Zájem o zvolený obor, vstupní lékařská prohlídka

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

Přijímací řízení: Příjímací zkoušky se nekonají, lze přijmout i žáka, který ukončil ZŠ v nižším než 9.roč.

Předměty v oboru:

ČJ, Literární výchova, NJ nebo AJ, ZSV, M, F, TV, Ekologie, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Základy podnikání, Odborné kreslení, Materiály, Výrobní zařízení, Technologie, CAD systémy, Stavební truhlářství, Odborný výcvik

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Náklady na studium: Studium v teorii i praxi je bezplatné

Další informace:

Odborný výcvik na OP Lázně Bělohrad nebo OP Vrchlabí.

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Truhlář (pdf)

Učební plán ŠVP obor Truhlář (pdf)

Převodník obor Truhlář (Pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

 

Oborová galerie

Videoprezentace