Obor Pekař

Kód oboru: 29 - 53 - H / 01

Délka a forma studia: Tříleté denní studium

Zakončení studia: Závěrečná zkouška - výuční list

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

 

Požadavky: Zájem o zvolený obor, vstupní lékařská prohlídka

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, lze přijmout i žáka, který ukončil ZŠ v nižším než 9. ročníku

Předměty v oboru:

ČJ, Literární výchova, NJ nebo AJ, ZSV,  M, Ch, TV, Ekologie. Informační a komunikační technologie, Technologie, Suroviny, Stroje a zařízení, Ekonomika, Základy podnikání,  Odborný výcvik

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Náklady na studium: Studium v teoretické i praktické části bezplatné

Další informace:

Vhodné pro dívky i chlapce.

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Pekař - (Pdf) 

Učební plán ŠVP obor Pekař - (Pdf )

Převodník obor Pekař - (Pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

Oborová galerie

Videoprezentace