Upozorňujeme všechny uchazeče o vzdělávání na SŠGS Nová Paka i jejich zákonné zástupce, že dne 15. 5. 2024 v ranních hodinách budou v rubrice Přijímací řízení - Informace zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání. Kódované seznamy budou obsahovat všechny přijaté i nepřijaté uchazeče včetně pořadí a dosažených výsledků. Stejné informace budou k dispozici ve stejném čase i na úřední desce školy.