Upozorňujeme, že v pátek 21. 6. 2024 (5:35 h.) byly na webových stránkách školy (Rubrika Přijímací řízení - Informace), na úřední desce školy a v systému DIPSY zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem a nástavbového studia.